Zuhdi Hajzeri, Imam në Pejë

Author

“Betimi për Drejtësi”

Gusht 19, 2014

“Betimi për Drejtësi” ka intervistuar z. Zuhdi Hajzeri, Imam në Pejë, rreth aktiviteteve të organeve të drejtësisë në lidhje me grupin e personave të arrestuar për veprat penale që ndërlidhen me terrorizëm. Ndiqeni se çfarë thotë z.Hajzeri për aksionin e policisë? Si i kanë pritur xhemati aksionin e policisë? Çfarë është vehabizmi, sipas tij? A ka vehabizëm në Kosovë? Sipas tij, sa janë të rrezikshëm vehabistët në Kosovë? Si funksionojnë vehabistët në Kosovë? Si është kërcënuar ai nga vehabistët në xhaminë e tij? Si propagandojnë imamët për vehabizmin? Si propagandojnë ata që të rinjtë të luftojnë në Siri? Sa ka ekstremizëm fetar në Kosovë? Sa rrezikohet Kosova nga këto veprime ekstremiste? Si shpjegohet xhihadi nga imamët në Kosovë? A ka keqkuptime mes fesë islame dhe myslimanëve të caktuar? Çfarë përgjegjësie bartin bashkësitë fetare për këto elemente ekstremiste fetare në Kosovë? Si duhet të zgjidhen këto probleme?