Dështon sërish gjykimi ndaj 20 policëve të veriut që akuzohen për korrupsion e kontrabandë me mallra

Raporton: Blerta BARKU

(Përditësuar, ora 17:30) Në Departamentin Special të Gjykatës Themelore në Prishtinë edhe gjatë pasdites ka dështuar të mbahet gjykimi në rastin ndaj 20 policëve të veriut, të cilët po akuzohen për korrupsion e kontrabandë me mallra.

Në këtë rast po akuzohen Zvezdan Spasojeviq, Biljana Nedeljkoviq, Abdurrahim Haxhiq, Albert Maxhuni, Milija Milunoviq, Oliver Kuzmanoviq, Ramadan Mustafiq, Dejan Spasojeviq, Dragosh Kompiroviq, Jasna Durleviq, Zenel Bahtiri, Ali Pllana, Zoran Radunoviq, Reshat Kuçi, Vukadin Tomasheviq, Blagica Tomoviq, Ljubisa Vujinoviq, Burim Merovci, Blagoje Lazoviq dhe Nebojsa Gogiq, raporton “Betimi për Drejtësi”.

Gjykimi ndaj të akuzuarve ishte paparaparë të mbahej gjatë paradites së mërkurës, mirëpo e njëjta është shtyrë për pasdite pasi që mungonte mbrojtësi i të akuzuarit Vukadin Tomasheviq, avokati Halil Dërguti.

Sipas anëtarit të trupit gjykues, gjykatësit Mentor Bajraktari, gjykata ka kërkuar nga avokati Dërguti që të gjej një zëvendësim me qëllim të mos zvarritjes së procedurës ku ky i fundit kishte thënë se atë do ta zëvendësonte avokati Bardh Ademaj.

“Gjykata ka kërkuar nga mbrojtësi se a mundet të bëjë ndonjë zëvendësim me qëllim  të mos zvarritjes së procedurës dhe mos dështimit të dy seancave sot dhe nesër, ashtu që mbrojtësi Dërguti ka kontaktuar me Bardhë Ademaj dhe e ka njoftuar gjykatën që ai do të vij të zëvendësoj avokatin Dërguti”, tha gjykatësi.

Mirëpo, gjatë pasdites avokati Ademaj ka deklaruar se nuk dëshiron të zëvendësoj avokatin Dërguti, pasi që siç tha ai, ai kishte menduar se mbrojtja do të jetë sipas detyrës zyrtare dhe kërkoi nga gjykata që të caktohet sipas detyrës zyrtare.

Andaj, lidhur me këtë gjykatësi Bajraktari deklaroi se gjykata për këtë moskoordinim të mbrojtësve do ta njoftoi Odën e Avokatëve lidhur me sjelljen e tyre sa i përket kësaj seance.

Ndërsa i akuzuarit Tomasheviq ka theksuar se edhe në seancën e kaluar ka kërkuar nga gjykata që të i caktohet një avokat sipas detyrës zyrtare dhe sot po ashtu theksoi se e bën revokimin e autorizimit ndaj mbrojtësit, avokatit Dërguti, po ashtu ka kërkuar përsëri nga gjykata që të i caktohet një avokat sipas detyrës zyrtare.

Në këto rrethana seanca u shty, kurse ato të radhës u caktuan për 19 korrik 2022.

Ndërsa, gjykata për të akuzuarin Tomasheviq do të caktoi një avokat sipas rekomandimit të Odës së Avokatëve.

Ndërsa, sa i përket konstatimit gjatë paradites se avokati Halili ka thënë se e ka revokuar autorizimin, kryetarja e trupit gjykues gjykatësja Shadije Gërguri ka thënë se ka qenë një keqkuptim.

 

Shtyhet për pasdite gjykimi ndaj 20 policëve të veriut që akuzohen për korrupsion e kontrabandë me mallra

 

Prishtinë- Për shkak të mungesës së mbrojtësit të të akuzuarit Vukadin Tomasheviq, avokatit Halil Dërguti, në Gjykatën Themelore në Prishtinë është shtyrë për pasdite seanca në rastin ndaj 20 policëve të veriut, të cilët po akuzohen për korrupsion e kontrabandë me mallra.

Në këtë rast po akuzohen Zvezdan Spasojeviq, Biljana Nedeljkoviq, Abdurrahim Haxhiq, Albert Maxhuni, Milija Milunoviq, Oliver Kuzmanoviq, Ramadan Mustafiq, Dejan Spasojeviq, Dragosh Kompiroviq, Jasna Durleviq, Zenel Bahtiri, Ali Pllana, Zoran Radunoviq, Reshat Kuçi, Vukadin Tomasheviq, Blagica Tomoviq, Ljubisa Vujinoviq, Burim Merovci, Blagoje Lazoviq dhe Nebojsa Gogiq, raporton “Betimi për Drejtësi”.

Për shkak të mungesës së avokatit Dërguti, gjykatësja Shadije Gërguri tha se senaca do të shtyhet për në orën 13:00, kurse me autorizim zëvendësues do të vijë avokati Bardh Ademaj.

Gjykatësja Gërguri ka njoftuar se është kontaktuar avokati Halil Dërguti dhe i njëjti ka njoftuar se ka revokuar autorizimin dhe që është keq me shëndet, mirëpo për këtë nuk e ka njoftuar gjykatën.

Bashkë me 20 policët e veriut akuzoheshin edhe Bozhidar Milosavljeviq dhe Krsto Subotiq, por ndaj të njëjtëve gjykata ka pushuar procedurën penale, për shkak se kishin ndërruar jetë.

Ndryshe, në seancën e mbajtur më 16 qershor 2020, 33 të akuzuarit kanë mohuar fajësinë, ndërsa dy të akuzuarit Krsto Subotiq i cili ka ndërruar jetë dhe Nysret Jashari kishin pranuar fajësinë vetëm për armëmbajtje pa leje.

Bashkë me 20 policët e veriut në këtë rast për kontrabandim me mallra janë të akuzuar Izet Jashari, Jeton Morina, Milazim Januzi, Nezir Bilalli, Nysret Jashari, Sabri Isufi, Xhevdet Jashari, Arben Isufi, Bajram Uka, Besnik Morina dhe Faton Isufi, mirëpo rasti ndaj tyre ishte veçuar.

Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës me 16 qershor 2020, kishte ngritur aktakuzë ndaj 33 personave për dyshimin se kanë kryer veprat penale “keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar”, “marrje ryshfeti”, “kontrabandë me mallra”, “mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve”.

Sipas aktakuzës, të akuzuarit Zvezdan Spasojeviq në cilësinë e komandantit të stacionit, Biljana Nedekjkoviq në cilësinë e udhëheqëses së ndërrimit dhe të akuzuarit Milija Milunoviq, Albert Maxhuni dhe Abdurahim Haxhiq në cilësinë e policëve patrullues në kuadër të ndërrimit “A”, të SPMK në Zubin Potok, nga viti 2017 e deri në maj 2019, në bashkëkryerje me të akuzuarin Dejan Vukashinoviq i cili ndodhet në arrati, me dashje kishin shfrytëzuar detyrën dhe autoritetin zyrtar.

Në aktakuzë thuhet se kishin lejuar dhe mundësuar kontrabandimin e mallrave të ndryshme si: kafshë, derivate, pije alkoolike, joalkoolike dhe mallra ushqimore nga Serbia në Republikën e Kosovës dhe anasjelltas, nëpërmjet rrugëve ilegale, derisa kishin qenë në detyrë zyrtarë duke mbikëqyrur rrugët kufitare.

Sipas PSRK-së, të njëjtit iu kishin mundësuar përfitim pasuror të kundërligjshëm të akuzuarve Dragoslav Igrutinoviq, Boban Radojkoviq, Dalibor Djukiq, Miljan Radisavljeviq, Miljojko Radisavljeviq, Zoran Vukomanoviq dhe persona të tjerë si transportues të mallrave, duke iu shmangur kontrollit doganor me rastin e importimit të mallrave, me ç’rast i kishin shkaktuar dëm material buxhetit të Republikës së Kosovës.

Po ashtu, sipas PSRK-së këta 5 të akuzuar kishin marrë-pranuar shuma të ndryshme të parave, për të vepruar në kundërshtim me detyrën e tyre zyrtare dhe atë për çdo automjet nga 20 deri në 100 euro, apo 150 euro, e që një pjesë të këtyre parave e kishin marrë për vete, ndërsa pjesën tjetër ua kishin ndarë policëve të ndërrimit.

Për të njëjtat veprime po akuzohen edhe Oliver Kuzmanoviq në cilësinë e udhëheqësit të ndërrimit, Ramadan Mustafiq, Dejan Spasojeviq, Dragosh Kompiroviq, Jasna Durleviq, Zenel Bahtiri, Bozhidar Milosavljeviq dhe Ali Pllana, në cilësinë e policëve patrollues në kuadër të ndërrimit “B”, të SRMK, në Zubin Potok dhe të akuzuarit Zoran Radunoviq në cilësinë e udhëheqësit të ndërrimit si dhe të akuzuarit Krsto Subotiq, Reshat Kuqi, Vukadin Tomasheviq, Blagica Tomaviq, Ljubisa Vujinoviq, Burim Merovci dhe Blagoje Lazoviq në cilësinë e policëve patrollues në kuadër të nderrimit “C”.

Për këto veprime, PSRK, në vazhdim dhe bashkëkryerje po i ngarkon me veprat penale “keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar” dhe “marrja e ryshfetit”, për të cilat veprime dhe me të njëjtat vepra penale po ngarkohet edhe udhëheqësi i ndërrimit “D”, Nebojsha Gogiq.

Sipas PSRK-së, të akuzuarit Izet Jashari, Arben Isufi, Faton Isufi, Bajram Uka, Nysret Jashari, Xhevdet Jashari, Milazim Januzi, Nezir Bilalli, Besnik Morina, Jeton Morina dhe Sabri Isufi, nga viti 2017 e deri në maj 2019, në bashkëkryerje me Dragoslav Igrutinoviq dhe Boban Raojkoviq të cilët gjenden në arrati, kishin kontrabanduar kafshë nga Serbia për në Kosovës, duke iu shmangur kontrollit doganor.

Në aktakuzë thuhet se të akuzuarit Milazim Januzi, Nezir Bilalli, Besnik Morina, Jeton Morina dhe Sabri Isufi kishin udhëtuar në Serbi ku atje kishin blerë kafshë dhe më pas të njëjtat përmes marrëveshjes i kishin dorëzuar tek të akuzuarit Dragoslav Igrutinoviq dhe Boban Radojkoviq të cilat kafshë i kishin kontrabanduar përtej kufirit në mënyrë ilegale dukë bashkëpunuar me zyrtarët policor në SPMK-Zubin Potok, për të cilat shërbime ishin paguar në shumën prej 50 deri në 60 euro për një kafshë.

Më pas, siç thuhet në aktakuzë, të akuzuarit Izet Jashari, Arben Isufi, Faton Isufi, Bajram Uka, Nysret Jashari, Xhevdet Jashari, i kishin marrë kafshët nga fermat e të akuzuarve Dragoslav Igrutinoviq dhe Boba Radojkoviq dhe i kishin dorëzuar tek pronarët e tyre në fshatrat Pasomë dhe Akrashticë të komunës së Vushtrrisë dhe fshatin “Sankovc”, në Drenas, ku për bartjen e këtyre kafshëve kishin marrë 30-35 euro për një kafshë.

Sipas PSRK-së, vetëm për dy rastet e proceduara vlera e shmangies për mallrat e kontrabanduara është mbi 5 mijë euro, ku të njëjtit pas hetimit nga ana e policisë ishin arrestuar.

Për këto veprime, Izet Jashari, Arben Isufi, Faton Isufi, Bajram Uka, Nysret Jashari, Xhevdet Jashari, Milazim Januzi, Nezir Bilalli, Besnik Morina, Jeton Morina dhe Sabri Isufi, po ngarkohen me veprën penale “kontrabandë me mallra”, nga nenin 317, par.1 lidhur me nenet 81 dhe 31 të Kodit Penal.

Po ashtu, të akuzuarit Nysret Jashari dhe Faton Isufi po ngarkohen edhe për veprën penale “armëmbajtje pa leje”, pasi gjatë urdhër kontrollit nga ana e policisë, tek i akuzuari Jashari ishin gjetur dhe sekuestruar një armë zjarri AK-47, një pushkë M-48, 12 fishekë të pushkës automatike, 30 fishekë të pushkës M-48, një pjesë vazhduese e pushkës automatike.

Ndërsa, tek i akuzuari Isufi policia kishin gjetur dhe konfiskuar një pushkë gjuetie ”Zastava”, dhe dy fishekë të kalibrit 12 mm, të cilat armë dy të akuzuarit i kishin poseduar pa autorizim. /BetimipërDrejtësi

Shënim: Personat e përmendur në këtë artikull konsiderohen të pafajshëm, përveç nëse nga gjykata vërtetohet se janë fajtorë me vendim të formës së prerë.

Ky website përdor cookies për të përmirësuar përvojën tuaj. Ne do të supozojmë se jeni mirë me këtë, por ju mund të hiqni dorë nëse dëshironi. Prano Lexo më shumë