Rubrika e monitorimit të rasteve të korrupsionit (4 – 8 shkurt 2019)

Author

Raporton: “Betimi për Drejtësi”

Shkurt 9, 2019

Ndiqeni rubrikën e monitorimit të rasteve të korrupsionit për periudhën kohore 4-8 shkurt 2019, të përgatitur nga hulumtuesit e emisionit “Betimi për Drejtësi”.

Sa seanca janë caktuar nga Gjykatat Themelore të Republikës së Kosovës gjatë kësaj periudhe raportuese? Sa seanca janë mbajtur dhe sa janë shtyrë? Sa është numri i personave të akuzuar në këto raste, dhe cilit profil i takojnë ata? Sa aktgjykime janë shpallur nga shkalla e parë dhe për cilat raste? Ndiqni detajet e secilit aktgykim. Çfarë vendimi mori Gjykata e Apelit në rastin e ish-drejtuesve të Telekomit të Kosovës, Agron Mustafa, Ejup Qerimi dhe Rexhë Gjonbalaj?/Betimipërdrejtësi