Rubrika e monitorimit të rasteve të korrupsionit (3 – 7 qershor 2019)

Author

Raporton: “Betimi për Drejtësi”

Qershor 11, 2019

Ndiqeni rubrikën e monitorimit të rasteve të korrupsionit për periudhën kohore 3-7 qershor 2019, të përgatitur nga hulumtuesit e “Betimi për Drejtësi”.

Sa seanca janë caktuar nga Gjykatat Themelore të Republikës së Kosovës gjatë kësaj periudhe raportuese? Sa seanca janë mbajtur dhe sa janë shtyrë? Sa është numri i personave të akuzuar në këto raste, dhe cilit profil i takojnë ata? Sa aktgjykime janë shpallur nga shkalla e parë dhe për cilat raste? Çfarë vendimi mori Gjykata Themelore në Gjakovë për rastin ndaj ish-shefit të Shërbimeve Publike në Komunën e Malishevës, Ismet Mazreku? Sa vendime të Gjykatës së Apelit, për raste të korrupsionit, janë bërë të ditura gjatë kësaj periudhe dhe për cilat raste? /Betimipërdrejtësi