Raportime rreth Betimi për Drejtësi

Llogo per FB - Betimi per Drejtesi
Author

Në këtë rubrikë do të publikohen raportimet e mediave tjera rreth raportimeve të emisionit dhe portalit “Betimi për Drejtësi”.

Prill 4, 2014

Në këtë rubrikë do të publikohen raportimet e mediave tjera rreth raportimeve të emisionit dhe portalit “Betimi për Drejtësi”.