PSKR kërkon ashpërsimin e dënimeve ndaj të akuzuarve për krime lufte në Nerodime të Epërme, mbrojtësit lirimin apo kthimin në rigjykim

Raporton: Tringa RAMADANI

Prishtinë – Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovë (PSRK) po kërkon ashpërsim të dënimit ndaj dy të akuzuarve për krime lufte kundër popullatës civile, Z.K dhe D.Sh. Ndërsa mbrojtësit e dy të akuzuarve po kërkojnë lirimin e tyre apo kthimin e rastit në rigjykim.

Për kryerjen e kësaj vepre penale, Departamenti Special i Gjykatës Themelore në Prishtinë e kishte dënuar të akuzuarin Z.K me 14 vite e 6 muaj burgim, ndërsa të akuzuarin D.Sh me 7 vite burgim.

Kundër këtij aktgjykimi, brenda afatit ligjor kishin parashtruar ankesë palët gjyqësore, raporton “Betimi për Drejtësi”.

Ankesa e PSRK-së, përfaqësuesit të palës së dëmtuar dhe mbrojtësve të të akuzuarve, si dhe përgjigja në ankesë e mbrojtjes, janë shqyrtuar të premten nga kolegji i Gjykatës së Apelit, i përbërë nga gjykatësit Vaton Dërguti, Afërdita Bytyqi dhe Tomisllav Petkoviq.

Në mungesë të përfaqësuesve të PSRK-së, gjykatësja Bytyqi (gjykatëse referuese) ka thënë se kjo prokurori ka propozuar që Gjykata e Apelit ta aprovojë ankesën si të bazuar, ta ndryshojë aktgjykimin dhe të akuzuarve t’u shqiptojë dënime më të larta me burgim. Sipas prokurorisë, në rastin e caktimit të dënimit, gjykata e shkallës së parë të akuzuarve u ka shqiptuar dënime të ulëta, duke mos vlerësuar drejtë rrethanat që mund të kishin qenë të rëndësishme për shqiptimin e dënimit, andaj mbetet pranë ashpërsimit të dënimit.

Ankesë ka ushtruar edhe përfaqësuesi i palës së dëmtuar, avokati Gani Rexhaj, për shkak të vendimit mbi dënimin, me propozim që Gjykata e Apelit të ndryshojë aktgjykimin e ankimuar dhe të akuzuarve t’u shqiptojë dënime më të ashpra.

Këto dy ankesa janë mbështetur nga të gjithë të dëmtuarit.

Për të gjitha bazat ankimore, ankesë kanë paraqitur edhe mbrojtësi i të akuzuarit Z.K, avokati Dejan Vasiq dhe mbrojtësit e të akuzuarit D.Sh, avokatët Zhivojin Jokanoviq dhe Mentor Neziri. Ata kanë kërkuar që ankesat e tyre të aprovohen, ndërsa aktgjykimi i ankimuar të ndryshohet dhe që në mungesë të provave të bëhet rikualifikimi i veprës penale në harmoni me ankesat e ushtruara.

Ndërsa, përgjigje në ankesë të PSRK-së kanë bërë avokati Vasiq, i akuzuari D.Sh si dhe mbrojtësi i tij, avokati Jokanoviq, me propozim që kjo ankesë të refuzohet si e pabazuar.

Prokuroria e Apelit, në parashtresën e datës 26 korrik 2021 ka propozuar që ankesa e Prokurorisë Speciale dhe ajo e përfaqësuesit të palës së dëmtuar të aprovohen si të bazuara, që aktgjykimi të ndryshohet dhe të akuzuarve t’u shqiptohen dënime më të larta, ndërsa ankesat e të akuzuarve dhe e mbrojtësve të refuzohen si të pabazuara.

Sipas aktakuzës së përpiluar më 30 dhjetor 2019, i akuzuari Z. K., më 26 mars 1999, rreth orës 22:00, në fshatin Nerodime e Epërme, Komuna Ferizaj, në bashkëkryerje me pjesëtarë tjerë të policisë, ushtrisë dhe paramilitarë serb, i veshur me uniformë të policisë dhe i armatosur, me vetëdije e qëllim, duke vepruar sipas planit dhe urdhrave të eprorëve të tij, ka marrë pjesë direktë në sulmin e popullsisë civile të nacionalitetit shqiptar, konkretisht familjes N. që nuk kanë marrë pjesë aktive në konflikt të armatosur.

Gjithnjë sipas aktit akuzues, i njëjti gjatë këtij aksioni në bashkëveprim me pjesëtarë të tjerë të forcave policore, ushtarake dhe paramilitare, fillimisht me mjete motorike ushtarake dhe policore, ka hyrë në oborrin e shtëpisë së O. N, e pastaj nën krisma të armëve dhe britmave në gjuhën serbe, rrëmbyeshëm dhe me formë kanë hyrë brenda në shtëpi, ku ishin të strehuar 19 anëtarët e kësaj familje, në mesin e tyre fëmijë, gra e burra.

Pastaj, thuhet se i pandehuri në bashkëveprim me kryerës të tjerë të cilët u përkisnin forcave policore, ushtarake dhe paramilitare, ka marrë pjesë në cenimin e rëndë të personalitetit dhe dinjitetit të pjesëtarëve të kësaj familje, ngase me forcë nën kërcënimin e armëve, duke ndjellë frikë për jetën e tyre, i kanë nxjerrë dhunshëm nga shtëpia dhe duke i trajtuar në mënyrë jo humane i kanë rreshtuar në oborr para shtëpisë duke i mbajtur nën frikë dhe presion për një kohë të gjatë.

Tutje, thuhet se në vazhdim derisa personat civil të familjes N., ishin të rreshtuar në oborr, në prezencën e tyre, i pandehuri në bashkëveprim me kryerës të tjerë, ka marrë pjesë në shkatërrimin e paligjshëm dhe qëllimshëm të pasurisë së kësaj familje, djegien e shtëpive, kafshëve, ushqimin e kafshëve dhe gjithë pasurinë që gjendej në oborr, pasuri kjo që nuk justifikohej me nevoja ushtarake.

Pastaj, sipas akuzës, i pandehuri në të njëjtën kohë ka marrë pjesë edhe në dëbimin e 15 anëtarëve të kësaj familje, të cilët paraprakisht ishin të rreshtuar në oborr, ku në bashkëveprim edhe me kryerës tjetër, nën kërcënimin e armëve i kanë urdhëruar të shpërngulen nga vendbanimi i tyre duke i dëbuar me forcë në drejtim të panjohur.

Tutje, thuhet se i pandehuri ka marrë pjesë në marrjen peng të katër personave të kësaj familje, i cili duke vepruar në bashkëveprim me kryerës tjerë, fillimisht i ka ndarë nga pjesëtarë tjerë të familjes, personat O. N, B. N., A. N. dhe B. N., tani të ndjerë. Pas marrjes të tyre, thuhet se thelbësisht ka kontribuar në trajtimin mizor të tyre, duke i maltretuar, torturuar, gjymtuar dhe përfundimisht vrarë me armë zjarri, kufomat e të cilëve me qëllim të fshehjes së krimit i kanë hedhur për skaj rrugës magjistrale Prishtinë – Ferizaj, konkretisht në fshatin Babush.

Për këtë, akuzohet se në bashkëkryerje ka kryer veprën penale “krime lufte kundër popullatës civile” nga neni 142 lidhur me nenin 22 të LP të RSFJ-së, të paraparë edhe me Kodin Penal të Republikës së Kosovës, Krimet e luftës në shkelje të rëndë të nenit 3 të përbashkët të Konventae të Gjenevës nga neni 146, paragrafi 1 dhe 2 , nënpargrafi 2.1,2.2 dhe 2.3 të KPRK-së, ndërlidhur me nenin 31 të KPRK-së.

Kurse, i pandehuri D. Sh., sipas aktakuzës, më 1 prill 1999, në cilësinë e inspektorit policor, i armatosur me armë automatike, me qëllim të përdhosjes, poshtërimit dhe trajtimit nënçmues të trupave të pajetë, viktimave O. N., B. N., A. N. dhe I. R., ka urdhëruar që trupat e tyre të varrosen pa dinjitet dhe në kundërshtim me rregullat e luftës të përcaktuara me të drejtën humanitare ndërkombëtare.

Sipas akuzës, në një njëjtën ditë, sipas urdhrit të të pandehurit dhe pjesëtarëve tjerë policorë, trupat e pajetë të viktimave të cekura si më larë, përmes personave H. K., I. A. dhe një personi tjetër i quajtur “Rada”, me kamionin e tipit “FAP”, me ngjyrë të verdhë janë tërhequr nga Morgu i Prishtinës, ende pa u bërë autopsia dhe janë dërguar në afërsi të varrezave të qytetit të Ferizajt të quajtura “varrezat myslimane”, ku aty ishte duke i pritur i akuzuari D. Sh., i cili menjëherë posa kanë arritur trupat e pajetë, ka urdhëruar personin e quajtur “Maksut”, që me ekskavator të fillojë hapjen e një grope me qëllim të hedhjes së këtyre.

Ndërkaq, më pas, akuza thotë se pas hapjes së gropës me përmasa përafërsisht 2 deri në 3 metra e gjerë dhe 70 deri në 80 cm të thellë, i pandehuri D. Sh., ka urdhëruar që trupat e të vrarëve fillimisht t’i zbresin nga kamioni, e pastaj pa u respektuar traditat dhe ritet fetare janë hedhur në mënyrë të parregullt të gjithë në të njëjtën gropë masive.

Sipas akuzës, në përfundim, i pandehuri në kundërshtim me doket, zakonet dhe rregullat fetare të të vrarëve ka urdhëruar që përmes ekskavatorit trupat e pajetë të hedhur në gropë masive të mbulohen me dhe, duke mos mbajtur asnjë shënim për identitetin e të varrosurve dhe duke mos lënë asnjë shenjë identifikuese se aty ka varrezë.

Më këtë, akuzohet se ka kryer veprat penale “krime lufte kundër popullatës civile” nga neni 142 LP të RSFJ-së, aktualisht e dënueshme edhe Kodin Penal të Republikës së Kosovës nga neni 146, paragrafi 2.2 “ Krimet e luftës në shkelje të rëndë të nenit 3 të përbashkët të konventave të Gjenevës”. /BetimipërDrejtësi

Shënim: Personat e përmendur në këtë artikull konsiderohen të pafajshëm, përveç nëse nga gjykata vërtetohet se janë fajtorë me vendim të formës së prerë.

 

Ky website përdor cookies për të përmirësuar përvojën tuaj. Ne do të supozojmë se jeni mirë me këtë, por ju mund të hiqni dorë nëse dëshironi. Prano Lexo më shumë