Prokurorët pa integritet?!

Author

“Betimi për Drejtësi”

Gusht 5, 2014

“Në Fokus” të kësaj storie janë propozimet e Komisionit për Emërimin e Prokurorëve, të cilët në listën për prokurorë, kanë futur kandidatë të rënë në integritet në kundërshtim të plotë me ligjet në fuqi. Komisioni për Emërimin e Prokurorëve ka propozuar kandidatë pa integritet, të cilët më parë janë larguar nga sistemi i drejtësisë. Madje, këta kandidatë nuk kishin kaluar më parë as në Këshillin Gjyqësor e as në Këshillin Prokurorial. Se si ka ndodhur dhe pse ka ndodhur që tash të propozohen këta kandidatë për prokurorë, ndiqeni në vazhdim rubrikën “Në Fokus”.