Prokurorët e akuzuar nuk suspendohen

Author

“Betimi për Drejtësi”

Gusht 5, 2014

“Në Fokus” të kësaj storie janë prokurorët e akuzuar, që punojnë pa problem edhe pse ligji kërkon që ata të suspendohen automatikisht nga puna. Në emisonin “Betimi për Drejtësi” të transmetuar më 8 korrik, “Në Fokus” është trajtuar tema e prokurorëve që janë akuzuar, ndërsa nuk janë suspenduar nga puna në kundërshtim me ligjin. Se si ka ndodhur që këta prokurorë të akuzuar të vazhdojnë punën si prokurorë në kundërshtim me ligjin, ndiqeni rubrikën “Në Fokus”.