Përfaqësuesi i palës së paditur thotë se i padituri nuk ka qenë pronar i veturës në ditën kur ka ndodhur aksidenti

Raporton: Samire BINAJ

Prizren- Në Gjykatën Themelore në Prizren, këtë të marte, është mbajtur shqyrtimi kryesor në çështjen kontestimore ku Byroja Kosovare e Sigurimit (BKS), po kërkon nga i padituri A.Sh, rimburësimin e dëmit në vlerë prej 1,859 euro.

Në këtë seancë, përfaqësuesi i palës së paditur, Visar Ostrozubi ka kundërshtuar në tërësi padinë dhe kërkesëpadinë e BKS-së, ku tha se në rastin konkret mungon legjitimacioni pasiv i palës së paditur, raporton Betimi për Drejtësi”.

“I padituri A.Sh. nuk ka qenë pronar i veturës të cilën e ka shfrytëzuar vetëm atë ditë dhe nuk ka qenë në dijeni se automjeti i mikut të tij nuk ka sigurim”, tha përfaqësuesi Ostrozubi.

Lidhur me këtë, përfaqësuesi i paditësit, Mërgim Kokollari tha se shkaktari i aksidentit është Asllan Shala, ai po ashtu tha se i padituri Shala të pranoj borxhin pavarësisht rrethanave juridike të cilat do të prezentohen.

Tutje, ai tha se sipas nevojës do të rishikojmë edhe zgjerimin e padisë.

Seanca ka vazhduar me administrimin e provave, ku përfaqësuesi Ostrozubi ka kundërshtuar provën e propozuar nga BKS, transfer bankar lëshuar nga Banka Ekonomike me 20 prill 2017.

Për këtë, ai tha se nuk vërehet se në këtë grup të transaksioneve është përfshirë kompensimi i dëmit nga aksidenti.

Po ashtu, përfaqësuesi Ostrozubi tha se nga raporti i policisë 2016/GR/2090 më 27 dhjetor 2016, shihet se janë përfshirë tre vetura në aksident, për këtë ai tha se BKS dëmin e kërkuar për rimburësim nuk e ka bërë në bazë të përgjegjësisë eventuale të pjesëmarrësve në aksident.

Ostrozubi kundërshtime ka pasur edhe sa i përket transferit bankar të lëshuar nga Banka Ekonomike në Prishtinë më 27 prill 2017, ngase sipas tij, për dëmin e shkaktuar sipas këtij transferi është kompensuar në shumën prej 380 euro i dëmtuari nga aksidenti, A.J.

Kurse, përfaqësuesi Kokollari ka thënë se kompensimi i të dëmtuarit Jahdauti është bërë nga i autorizuari Ejup Qehaja në zyrën e noterit Bilgaip Maznikar më 27 dhjetor 2016.

Nga provat e administruara, është bërë edhe shiqimi i 27 fotografive.

Seanca e radhës është caktuar me 26 korrik 2022.

Ndryshe, në bazë të padisë së ushtruar më 27 maj 2019, Byroja Kosovare e Sigurimit (BKS) në Prishtinë, po kërkon nga i padituri A.Sh, rimburësimin e dëmit në vlerë prej 1,859 euro, për shkak të aksidentit të shkaktuar me 26 dhjetor 2016, me veturën e markës “AUDI”, me ç’rast nga ky aksident kanë pësuar dëme të dëmtuarit A.J dhe autoshkolla “Semafor”.

Në padi thuhet që meqenëse këtu i padituri në ditën e aksidentit ka qenë me afat të skaduar të polisës së sigurimit, të dëmtuarve kompensimin e dëmit në vlerë prej 1.859 euro ia ka kompensuar këtu paditësja BKS, dhe tani e njëjta këtë shumë po e kërkon të i rimburësohet nga i padituri A.Sh. /BetimipërDrejtësi

Ky website përdor cookies për të përmirësuar përvojën tuaj. Ne do të supozojmë se jeni mirë me këtë, por ju mund të hiqni dorë nëse dëshironi. Prano Lexo më shumë