Paditësi kërkon anulimin e vendimit të KPMSHC-së pasi që iu pamundësua ushtrimi i detyrës së drejtorit në Zyrën e Prokurorit Disiplinor

Raporton: Elsa KOLLQAKU

Prishtinë – Të enjten, në Gjykatën Themelore në Prishtinë, është mbajtur seanca përgatitore në rastin ku paditësi Kadri Begolli, ka paditur Këshillim e Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës (KPMSHC), lidhur me vendimin e lëshuar nga ky organ.

Me këtë vendim paditësit i është refuzuar si e pabazuar ankesa kundër vendimit për caktimin e ushtruesit të detyrës të Drejtorit të Zyrës së Prokurorit Disiplinor, raporton “Betimi për Drejtësi”.

Në seancën përgatitorë, paditësi Begolli deklaroi se organi i punësimit ka bërë lëshime në procedura duke përzgjedhur kandidatin i cili nuk i plotëson kushtet e parapara me ligj për KGJK-në dhe KPK-në.

“Fillimisht paditësi nuk e konteston të drejtën e të dy këshillave që të bëjnë përzgjedhjen dhe marrjen e vendimit të caktuar, kjo dispozitë është dispozitë speciale por që në procedurë duhet të zbatohet Ligji mbi Shërbimin Civil të Kosovës”, shtoi Begolli.

Përfaqësuesi i palës së interesit- Këshilli Gjyqësorë i Kosovës, Driton Bërnjashi, deklaroi se e konteston si të pabazuar padinë dhe kërkesëpadinë e paditësit, duke kërkuar që vendimi i atakuar të mbetet në fuqi.

“Kërkojmë nga gjykatë që të mbetet në fuqi vendimi i KGJK-së dhe KPK-së, sepse zgjedhja e ushtruesit të detyrës së drejtorit ka qenë në harmoni dhe është bërë në bazë të ligjit”, tha Bërnjashi.

Tutje, gjykatësja Vjollca Limani, duke konsideruar të rëndësishme për vendosjen e çështjes dhe duke pasur parasysh provat e siguruara nga paditësi, se nga ana e KGJK-së është mbajtur mbledhja më 30 maj 2018, ku kanë vendosur për çështjen e ushtruesit të detyrës së drejtorit të ZPD-së,  obligoi përfaqësuesin e KGJK-së, në afat prej 8 ditësh të sigurojë si provë gjykatës procesverbalin e mbledhjes.

Seanca e radhës për këtë çështje do të caktohet pasi që gjykata të ketë në dispozicion provën e tillë.

Ndryshe, në seancën e sotme nuk ishte prezentë pala e paditur, KPMSHC. edhe pse sipas gjykatëses Limani, e njëjta është ftuar në mënyrë të rregullt, por mungesën nuk e ka arsyetuar.

Sipas padisë së ushtruar më 9 tetor 2019, Kadri Begolli po kërkon nga Gjykata Themelore në Prishtinë, Departamenti për Çështje Administrative, anulimin e vendimit të Këshillit të Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës.

Në arsyetimin e këtij vendimi thuhet se kolegji për shqyrtimin e ankesave për vendosjen e kësaj çështje ka shqyrtuar të gjitha shkresat e lëndës të parashtruara nga palët dhe ka vërtetuar se ankesa e paditësit është e pabazuar.

Në padi thuhet se organi i shkallës së dytë nuk ka sqaruar fare nëse ka shqyrtuar dhe vlerësuar mbarëvajtjen e procedurës së përzgjedhjes, a ishte zhvilluar procedura konform dispozitave ligjore, me cilat prova i ka konstatuar faktet vendimtare dhe mbi cilat dispozita ligjore është mbështetur për të ardhur se në konstatim se procedura, tek organi i punësimit është zhvilluar konform ligjit. /BetimipërDrejtësi

 

Ky website përdor cookies për të përmirësuar përvojën tuaj. Ne do të supozojmë se jeni mirë me këtë, por ju mund të hiqni dorë nëse dëshironi. Prano Lexo më shumë