“Opinione” së shpejti në Betimi për Drejtësi

Llogo per FB - Betimi per Drejtesi
Author

“Betimi për Drejtësi”

Prill 4, 2014

Në këtë rubrikë do të publikohen opinione të ndryshme nga fusha e sundimit të ligjit. Kjo rubrikë do të jetë hapësirë dhe mundësi për të gjithë për të shprehur opinionet e tyre për fushën e sundimit të ligjit.