Në mungesë të përfaqësuesit të paditësit, konsiderohet e tërhequr padia për kompensim dëmi nga “Illyria”

Raporton: Genta PAJAZITI

Viti- Për shkak të mungesës së përfaqësuesit të paditësit B.E. avokatit Liman Emini, është konsideruar e tërhequr padia, në rastin ku paditësi ka kërkuar kompensimin e dëmit nga Kompania e Sigurimeve “ILLYRIA” për aksidentin e 2019-ës.

Gjyqtari i çështjes Raif Fazliu konstatoi se në shkresat e lëndës gjendet fletëdorëzimi që vërteton që përfaqësuesit të autorizuar të paditësit, avokatit Musa, më 22 maj 2022 i është dorëzuar ftesa për pjesëmarrje në seancën e sotme, megjithatë i njëjti nuk është paraqitur.

Përfaqësuesi i të paditurës “ILLYRIA”, Ardit Baxhuku kërkoi nga gjykata që padinë ta konsiderojë të tërhequr, raporton “Betimi për Drejtësi”.

Pas kësaj, gjykatësi Fazliu, konform nenit 423, pika 3 të Ligjit të Procedurës Kontestimore, e ka konsideruar të tërhequr padinë e paditësit në këtë çështje kontestimore.

Ndërsa, sipas padisë së  ushtruar më 22 nëntor 2019, paditësi B.E. po kërkon kompensimin e dëmit material dhe jomaterial nga Kompania e Sigurimeve “ILYRIA” për aksidentin e 30 shtatorit 2019, të shkaktuar nga vozitësi R.M. i cili e ka goditur motoçiklistin B.E., duke i shkaktuar lëndime trupore.

Mbi këtë bazë, përmes padisë paditësi ka kërkuar që t’i aprovohet padia dhe kërkresëpadia dhe që të detyrohet Kompania e Sigurimeve “ILYRIA” që t’ia kompensojë dëmin material dhe jomaterial për aksidentin e lartcekur, me kamatë 8% dhe duke filluar nga data e ngritjes së padisë. /BetimipërDrejtësi

Ky website përdor cookies për të përmirësuar përvojën tuaj. Ne do të supozojmë se jeni mirë me këtë, por ju mund të hiqni dorë nëse dëshironi. Prano Lexo më shumë