Mungon këshilltari i Asamblesë Komunale në Prizren, dështon të nisë gjykimi ndaj tij për mosdeklarim të pasurisë

GJ.Prizren-1-620x275
Author

Raporton: Floridin Osmanaj

Korrik 21, 2021

Prizren – Mungesa e të akuzuarit për mosdeklarim të pasurisë, Ilir Baldedaj, ka bërë që të dështoj seanca fillestare e paraparë të mbahej të martën, në Gjykatën Themelore të Prizrenit.  

Në fillim të seancës, gjykatësi Luan Berisha konstatoi se nuk ka prova se i akuzuari Baldedaj është ftuar në mënyrë të rregullt, për çka, i njëjti kontaktoi edhe zyrën e pranimit për ndonjë provë eventuale lidhur me thirrjen, mirëpo zyra e pranimit njoftoi se shkresat nga posta i pranojnë pas orës 13:00.

Në mungesë të të akuzuarit, seanca është shtyrë, kurse e radhës u caktua më 8 shtator 2021, në ora 11:00.

Sipas aktakuzës së ngritur më 8 mars 2021, nga Prokuroria Themelore në Prizren, i akuzuari Ilir Baldedaj akuzohet se nga data 1 mars 2020 deri më 19 qershor 2020, në Agjencinë Kundër Korrupsionit në Prishtinë, në cilësinë e zyrtarit të lartë publik Prizren, ka vepruar në kundërshtim me nenin 3 paragrafi 1 nën paragrafi 1.1 pika 8 lidhur me nenin 5 dhe  nenin 8 paragrafi 1 të Ligjit 04/L-050 për Deklarimin, Prejardhjen dhe Kontrollin e Pasurisë të Zyrtarëve të Lartë Publik dhe Deklarimin, Prejardhjen dhe Kontrollin e Dhuratave për të gjithë Personat Zyrtarë.

Në aktakuzë thuhet se si zyrtarë publik është i detyruar të bëjë deklarimin e pasurisë, të të ardhurave, dhuratave, të dobisë tjetër pasurore ose detyrime financiare për periudhën 1 janar deri me 31 dhjetor 2019, në atë mënyrë që nuk e ka bërë deklarimin e rregullt vjetor të pasurisë brenda afatit ligjor deri me 31 mars të vitit 2020, i cili afat është zgjatur deri më 19 qershor të vitit 2020 si pasojë e vendimeve të Qeverisë së Republikës së Kosovës për parandalimin e Pandemisë COVID 19, i njëjti nuk i është përgjigjur kësaj kërkese edhe përkundër faktit se është kontaktuar disa herë përmes telefonit dhe me shkrim.

Për këtë, ai po akuzohet se ka kryer veprën penale “Mosraportimi ose raportimi i rremë i pasurisë, i të ardhurave, dhuratave, i dobisë tjetër materiale ose detyrimeve financiare” nga neni 430 paragrafi 1 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës.