Mësimdhënësja kërkon kompensimin e shujtave dhe pagës jubilare, Komuna e Gjilanit thotë se kërkesa është e pabazuar

Raporton: Adelina Ajeti

Gjilan- Mësimdhënësja L.R me përfaqësues avokatin Arton Ibrahimi, ka kërkuar kompensim të ushqimit në punë dhe shpërblimin jubilar në vlerë prej 1 mijë e 335 euro e 75 centë, ndërsa pala paditëse Komuna e Gjilanit thotë se kërkesa e tillë është e pabazuar.

Deklarimet e tilla u bënë të mërkurën në Gjykatën Themelore në Gjilan, raporton “Betimi për Drejtësi“.

Gjatë seancës përgatitore, përfaqësuesi i paditëses L.R, avokati Arton Ibrahimi tha se mbeten pranë padisë bazë të 13 majit 2022.

Ibrahimi ka kërkuar nga gjykata që t’ia njohë të drejtat e kërkuara nga marrëdhënia e punës paditëses, konkretisht shpenzimin për kompensimin e ditëve të pranisë në punë dhe pagë jubilare.

Andaj, kërkoi nga gjykata që të administrohen provat e bashkëngjitura në shkresat e lëndës.

Ndërsa, përfaqësuesi i palës paditëse Komuna e Gjilanit, Burim Maliqi, tha se mbetet pranë përgjigjes në padi dhe njëherit ka kërkuar nga gjykata që padinë dhe kërkesëpadinë e paditëses ta refuzojë si të pabazuar sipas legjislacionin në fuqi.

Gjyqtarja Kaltrina Haliti ka aprovuar propozimin e  përfaqësuesit të paditëses që në shqyrtimin kryesor të administrohen provat materiale.

Tutje, përfaqësuesit e palëve ndërgjygjësore kanë propozuar që nga seanca përgatitore të kalohet direkt në seancën kryesore për shkak të efikasitet dhe ekonomizimit të procedurës.

Më pas, gjyqtarja Haliti ka aprovuar propozimin e palëve ndërgjygjësor dhe seanca kryesore ka vazhduar me administrimin e provave materiale.

Tutje, shqyrtimi kryesor ka vazhduar me fjalën përfundimtare të përfaqësuesit të paditëses, avokatit Arton Ibrahimi i cili deklaroi se pas administrimit të provave konsiderojnë se u vërtetuan të gjitha pretendimet e tyre, andaj i ka propozuar  gjykatës që të marrë aktgjykim me të cilin ia njeh të gjitha kërkesat paditëses.

Ndërsa, përfaqësuesi i të paditurës, Burim Maliqi tha se edhe më tutje mbesin pranë përgjigjes në padi si dhe thënieve të deklaruara gjatë këtij shqyrtimi gjyqësor, ku e kundërshtojnë në tërësi.

Sipas padisë së 24 dhjetorit 2020, paditësja L.R po kërkon nga pala paditëse Komuna e Gjilanit, Drejtoria Komunale e Arsimit, kompensim të ushqimit në punë dhe shpërblimit jubilar në vlerë të kontestit prej 1 mijë e 335 euro e 75 centë.

Në padi thuhet se paditësja, L.R është e punësuar si mësimdhënëse, pranë Shkollës Fillore të Mesme të Ulët “Selami Hallaçi” në Gjilan, është anëtare e SBASHK-ut, dhe si punëtore – mësimdhënëse, asnjëherë nuk është kompensuar nga e paditura si punëdhënëse për ushqimin ditor gjatë punës dhe pagë jubilare, edhe pse e njëjta këtë të drejtë të saj e ka kërkuar nga e paditura, e njëjta fare nuk është përgjigjur.

Tutje thuhet se paditësja nga momenti i hyrjes në fuqi të kontratës, në punë ka kaluar kaq ditë pune për vit: për vitin shkollor 2016-2017 janë 44 ditë (nga 18 prilli 2017); për vitin shkollor 2017-2018 janë 185 ditë; për vitin shkollor 2018-2019 janë 184 ditë; për vitin shkollor 2019-2020 (deri më 12 mars 2020) janë 97 ditë.

Në padi thuhet se paditësja ka përvojë pune 28 vjeçare, ndërsa paga bazë e saj është në lartësi prej 421 euro. /BetimipërDrejtësi

Ky website përdor cookies për të përmirësuar përvojën tuaj. Ne do të supozojmë se jeni mirë me këtë, por ju mund të hiqni dorë nëse dëshironi. Prano Lexo më shumë