MBAHET SHQYRTIMI I DYTË NDAJ PËRMBARUESIT PRIVAT, PËR KEQPËRDORIM TË DETYRËS ZYRTARE

Raporton: Lutfi MORINA

Prizren – Në Gjykatën Themelore në Prizren, të enjtën, është mbajtur shqyrtimi i dytë, ndaj të akuzuarit, Mehdi Reshani, i cili akuzohet se ka keqpërdorur detyrën zyrtare, në një rast të përmbarimit, në kompaninë “Agrokosova Holding”.

Mbrojtësi i të akuzuarit, avokati Bashkim Nevzati, tha se ka kërkuar nga gjykata hudhjen e aktakuzës si të pabazë dhe ka bërë kundërshtimin e disa provave të organit të akuzës, konkretisht, vendimin e Komisionit Disiplinor, i cili është në procedurë kontestimore pranë Departamentit Administrativ të Gjykatës Themelore në Prishtinë. Ai poashtu ka kundërshtuar edhe ekspertizën profesionale me arsye sepse e njëjta është e palës së dëmtuar e cila palë, sipas tij, ka interesa direkte në këtë çështje penale.

Prokurorja Ervehe Gashi, ka deklaruar se kërkesa e mbrojtjes, për hudhjen e aktakuzës, duhet të refuzohet dhe të shkohet në shqyrtim gjyqësor sepse e njëjta është e bazuar në prova të pranueshme. Sa i përket provave të kontestuara, ajo ka thënë se të njëjtat janë të pranueshme sepse vendimi është i lëshuar nga një komision i themeluar në bazë të ligjit, ndërsa ekspertizën e ka pranuar nga pala e paditur sepse prokuroria, sipas saj, ka detyrë parësore që të mbledhë të gjitha provat e mundshme, fajësuese apo shfajësuese.

Kryetarja e trupit gjykues, Ajser Skenderi, me aktvendim, ka vendosur që ndaj kërkesës së mbrojtjes për kundërshtimin e provave dhe hedhjen e aktakuzës, do të vendosë me vendim me shkrim.

Ky rast zhvillohet, sipas aktakuzës së ngritur më 28 dhjetor 2015 nga Prokuroria Themelore në Prizren, ndaj përmbaruesit privat, Mehdi Reshani, i cili akuzohet se ka tejkaluar kompetencat e tij me qëllim të përfitimit të dobisë pasurore për personin tjetër e njëkohësisht duke i shkaktuar dëm personave tjerë, në atë mënyrë që edhe përkundër faktit se e kishte përmbaruar lëndën përmbarimore të kreditorit “Gruppo Vinicolo Fantineli”  ndaj debitorit “QMI”, të dy palët si aksionarë në “Agrokosova Holding”, ka marrë sërish veprime ekzekutive pa e njoftuar debitorin “QMI”, duke nxjerrë nga objekti i “Agrikosova Holding” të gjithë stafin e të dëmtuarit “QMI”, me të cilat veprime ka kryer veprën penale të keqpërdorimit të pozitës zyrtare.

 

Ky website përdor cookies për të përmirësuar përvojën tuaj. Ne do të supozojmë se jeni mirë me këtë, por ju mund të hiqni dorë nëse dëshironi. Prano Lexo më shumë