MBAHET SHQYRTIMI GJYQËSOR NDAJ ZYRTARËVE TË KOMUNËS SË KAÇANIKUT PËR SHPËRDORIM TË POZITËS ZYRTARE

Raporton: Verona KADRIU

Ferizaj – Në Gjykatën Themelore në Ferizaj, të premtën, është mbajtur shqyrtimi i dytë gjyqësor ndaj Hajredin Shehut, Ramiz Shehut, Agron Shurdhanit dhe Xhelal Gashit, të cilët akuzohen për veprën penale “shpërdorimi i pozitës zyrtare apo autorizimit”. Në këtë shqyrtim gjyqësor asnjë nga të akuzuarit nuk e pranuan fajësinë për veprën penale që u ngarkohet sipas aktakuzës së ngritur nga Prokuroria Themelore në Ferizaj.

Gjatë këtij shqyrtimi para se të akuzuarit të deklaroheshin rreth fajësisë për veprën penale që u ngarkohet, mbrojtësi i të akuzuarit Agron Shurdhani, avokati Daut Rudi propozoi trupit gjykues që aktakuzën e ngritur nga Prokuroria t’a hedh poshtë si të pabazuar, pasi që sipas tij në dispozitivn e aktakuzës nuk ka vlerë të caktuar të dëmit të shkaktuar dhe nuk është e përcaktuar  as pala e dëmtuar,  ku sipas Rudit kjo është në kundërshtim me nenin 339 paragrafi 1 i Kodit Penal të Kosovës.

Ndërsa këtë propozim e kundërshtoi prokurori i shtetit Rasim Maloku, i cili i’u kundërpërgjigj avokatit Rudi, duke deklaruar se vlera e dëmit të shkaktuar gjendet në akuzë dhe atë shuma prej 250,000 euro, ndërsa palë e dëmtuar prokurori tha se është Komuna e Kaçanikut.

Ndërkaq sa i përket fajësisë, që të gjithë të akuzuarit në këtë shqyrtim gjyqësor deklaruan se nuk janë fajtor për veprën penale “shpërdorimi i pozitës zyrtare apo autorizimit “ nga neni 339 paragrafi 3 lidhur me paragrafin 1 të Kodit Penal të Kosovës.

Seanca e rradhës u caktua të mbahet më 20 prill 2016 ku edhe do të bëhet dëgjimi i dëshmitarëve të propozuar në aktakuzë.

Sipas aktakuzës së ngritur nga Prokuroria Themelore në Ferizaj , Hajredin Shehu, Ramiz Shehu, Agron Shurdhani, Xhelal Gashi akuzohen se gjatë muajit nëntor – dhjetor 2007 në Kaçanik , në cilësi të personave zyrtar, me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm të dobisë pasurore për organizatën e biznesit, kanë shpërdorur pozitën zyrtare dhe kanë tejlkaluar kompetencat, në procedurën e tenderimit për asfaltimin e rrugës lokale të fshatit Stagovë, në Kacanik, të shpallur më 25 tetor 2007 me numër të prokurimit 109788/07/027/521, në atë mënyrë që i pandehuri Agron Shurdhani  ka nënshkruar kontratë me NTP “Burimi” me seli në Kaçanik , edhe pse këtë kontratë është dashur t’a nënshkruaj menaxheri i zyrës së prokurimit publik. Ndërsa i pandehuri Hajredin Shehu si mbikëqyrës i punimeve për asfaltimin e kësaj rruge më 17 dhjetor 2007 ka përpiluar një raport ku ka konstatuar se nga ndërmarrja “Burimi” janë kryer punët sipas kontratës për pozicionet e caktuara , edhe pse punimet në rrugën e përmendur as që kishin filluar e të cilin raport e kishte përpiluar pas marrëveshjes gojore me të pandehurin Xhelal Gashi, i cili si Kryetar i Kuvendit të Komunës së Kaçanikut , këtë raport e ka konfirmuar edhe me rekomandimin  e 18 dhjetorit 2007 me numër 01-nr.150/2007, e në bazë të cilit raport i pandehuri Ramiz Shehu si ushtrues detyre i zyrës së prokurimit ka lëshuar urdhër-blerje në vlerë prej 267,598 euro.

Ky website përdor cookies për të përmirësuar përvojën tuaj. Ne do të supozojmë se jeni mirë me këtë, por ju mund të hiqni dorë nëse dëshironi. Prano Lexo më shumë