Lëndët e korrupsionit të profilit të lartë numërohen në gishtat e një dore

I intervistuari:Hamdi IBRAHIMI, Kryetar i Gjykatës Themelore në Prishtinë
Author

Betim MUSLIU

Shkurt 7, 2016

Prishtinë, Nëntor 2015 – “Betimi për Drejtësi” ka intervistuar Kryetarin e Gjykatës Themelore në Prishtinë, Hamdi Ibrahimi, rreth zbatimit të Planit të Veprimit të Këshillit Gjyqësor të Kosovës, për trajtimin me prioritet të lëndëve të korrupsionit. Gjatë intervistës Kryetari Ibrahimi ka thënë se të gjitha lëndët e natyrës korruptive janë duke u proceduar me prioritet, ku në mesin e tyëre lëndëve janë kryesisht profil i ulët dhe i mesëm i korrupsionit, ndërsa ka një numër shumë të vogël të profilit të lartë të korrupsionit, të cilat mund të numërohen në gishtat e një dore.  Ndiqeni intervistën e plotë me Kryetarin e Gjykatës Themelore në Prishtinë, Hamdi Ibrahimi.