Komuna e Kamenicës obligohet t’ia paguajë mbi 1 mijë e 500 euro mësimdhënësit për shujta ditore e shpërblim jubilar

Raporton: Blerim JAKUPI

Kamenicë – Gjykata Themelore në Gjilan, dega në Kamenicë, e ka aprovuar në tërësi si të bazuar kërkesëpadinë e mësimdhënësit të lëndës së kimisë në Sh.M.L.M “Sejdi Kryeziu”, në fshatin Rogaçicë të Kamenicës, A.S.

Kjo gjykatë e ka detyruar Komunën e Kamenicës, që paditësit S. t’ia paguajë shujtat ditore për vitet shkollore 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 dhe 2019/2020, në shumë prej 1 mijë e 234 euro, si dhe shpërblimin jubilar për 20 vite përvojë pune prej 75% të një page bazë, në shumë prej 344 euro e 25 centë.

Shuma e përgjithshme që komuna në fjalë është obliguar t’ia paguajë paditësit është 1 mijë e 578 euro e 25 centë, raporton “Betimi për Drejtësi”.

Sipas aktgjykimit të 26 prillit të këtij viti të marrë nga gjykatësi Artan Abazi, gjykata e ka detyruar të paditurën, që ajo paditësit t’ia kompensojë edhe shpenzimet e procedurës në shumë prej 259 euro, në afat prej shtatë ditësh nga marrja e aktgjykimit, nën kërcënim të përmbarimit me dhunë. Ndërsa shuma prej 67 euro e 50 centë e kërkuar për një seancë gjyqësore të shtyer, është refuzuar si e pabazuar.

Mësimdhënësi A.S., më 4 shkurt 2020, ka paditur Komunën e Kamenicës, respektivisht Drejtorinë Komunale të Arsimit (DKA) në këtë komunë, me arsyetimin se ai është në marrëdhënie pune tek e paditura si mësimdhënës në Sh.M.L.M “Sejdi Kryeziu”, në fshatin Rogaçicë të Kamenicës.

Me kërkesëpadi, paditësi kishte kërkuar nga e paditura që atij t’ia paguajë shujtat ditore për vitet shkollore 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 dhe 2019/2020, në shumë prej 1 mijë e 234 euro, si dhe shpërblimin jubilar për 20 vite përvojë pune prej 75% të një page bazë, në shumë prej 344 euro e 25 centë, e që shuma e përgjithshme kapë vlerën prej 1 mijë e 578 euro e 25 centë, si dhe kamatën ligjore në lartësi prej 8% sipas LMD-së, e cila do të llogaritet nga data e parashtrimit të padisë deri në pagesën definitive në afat prej shtatë ditësh nga dita kur aktgjykimi të bëhet i formës së prerë, si dhe pagesën e shpenzimeve të procedurës kontenstimore. /BetimipërDrejtësi

Ky website përdor cookies për të përmirësuar përvojën tuaj. Ne do të supozojmë se jeni mirë me këtë, por ju mund të hiqni dorë nëse dëshironi. Prano Lexo më shumë