KGJK anulon konkursin paraprak dhe e rishpall të ri për certifikimin e interpretëve e përkthyesve gjyqësor për gjuhët serbisht-anglisht dhe anasjelltas

Raporton: Lavdim MAKSHANA

Prishtinë- Këshilli Gjyqësor i Kosovës (KGJK) mori vendim për anulimin e konkursit paraprak për certifikimin e Interpretëve dhe Përkthyesve Gjyqësor (Serbisht–Anglisht dhe anasjelltas), si dhe u vendos që i njëjti konkurs të rishpallet.

Këtë vendim, Këshilli e mori në takimin e 288-të, të mbajtur të martën, raporton “Betimi për Drejtësi”.

Përmes këtij, vendimi KGJK vendosi që kandidatët të cilët kishin aplikuar në konkursin paraprak t’iu njihej statusi i kandidatit dhe të njëjtit të mos kenë nevojë që sërish të dorëzojnë dokumentacionin e aplikimit.

Ndryshe, për këtë konkurs është konfirmuar edhe komisioni i anëtarëve të cilët do ta udhëheqin këtë proces rekrutues.

Anëtarët e Këshillit kanë autorizuar kryesuesin Albert Zogaj për nënshkrimin e memorandumeve me Shoqatën e të Verbërve të Kosovës (SHVK) si dhe Shoqatën Kosovare të të Shurdhërve (SHKSH).

Gjithashtu, kryesuesi Zogaj është autorizuar që të nënshkruajë memorandum mirëkuptimi edhe me Chemonics International Inc dhe me Avokaturën Shtetërore.

Po ashtu, anëtarët autorizuan Zogajn për nënshkrimin e memorandumit në mes të Administratës së Gjyqësorit të Norvegjisë dhe Këshillit Gjyqësor të Kosovës.

Këshilli në këtë takim ka aprovuar ndryshimet në planet vjetore të punës për Gjykatën Themelore të Pejës dhe asaj të Prishtinës, si dhe ndryshimin në planin vjetor të punës për Gjykatën e Apelit për vitin 2022.

Ndryshe, KGJK ka vlerësuar kërkesën e Arif Morinës për qasje në dokumente publike lidhur me aplikacionet e secilit kandidat për bashkëpunëtor profesional. Anëtarët vlerësuan se kjo nuk është në kompetencë të KGJK-së dhe miratuan vendimin që lidhur me këtë çështje të vendos zyrtari përgjegjës.

Takimi i KGJK-se ka vazhduar me pika tjera të rendit të ditës me dyer të mbyllura, ku si pika për shqyrtim janë paraparë shqyrtimi i kërkesës për inicim të procedurës disiplinore për rastin Nr.AD/KGJK/12/2022/GJTHFR-ADGJTHFR.nr.6/22, shqyrtimi i njoftimit të kryesuesit të panelit hetimor në rastin disiplinor AD/KGJK/06/2022 – GJA/AD/GJA.nr.02/22, shqyrtimi i ankesës ndaj vendimit të panelit hetimor në lëndën disiplinore AD/KGJK/06/2022 – GJA/AD/GJA.nr.02/2022, të 20 majit 2022.

Po ashtu, si pika tjera të mbyllura janë paraparë edhe shqyrtimi i kërkesës së Arben Toskës ndaj vendimit të 5 majit 2022, shqyrtimi i raportit mbi faktet dhe provat e mbledhura në rastin disiplinor NR.AD/KGJK/05/2022/GJTHM-AD-GHTHM.nr.02/2022, shqyrtimi i raportit mbi faktet dhe provat e mbledhura në rastin disiplinor NR.AD/KGJK/03/2022/GJA-AGJ.nr.52/2022, shqyrtimi i raportit mbi faktet dhe provat e mbledhura dhe marrëveshja e arritur në mes të panelit dhe subjektit të hetimit në rastin disiplinor NR.AD/KGJK/04/2022/GJTHPR- AD/GJTHPR/46/21. /BetimipërDrejtësi

Shënim: Të gjitha takimet e Këshillit Gjyqësor të Kosovës (KGJK) monitorohen nga “Betimi për Drejtësi”.

Ky website përdor cookies për të përmirësuar përvojën tuaj. Ne do të supozojmë se jeni mirë me këtë, por ju mund të hiqni dorë nëse dëshironi. Prano Lexo më shumë