Intervistë me avokatin Dastid Pallaska – Gara për Kryeprokuror të Shtetit

Author

“Betimi për Drejtësi”

Maj 13, 2014

Në rubrikën “Intervista” ndiqeni intervistën me avokatin Dastid Pallaska rreth garës për Kryeprokuror të Shtetit. Ku është sot sistemi prokurorial në Kosovë? Çka pritet nga Kryeprokurori i ri i Shtetit? Çfarë Kryeprokurori i duhet Kosovës? Mbi çfarë kritere duhet të përzgjidhet Kryeprokurori i ri? Cilat sfida e presin Kryeprokurorin e ri? Cili është roli i institucionit të Prokurorit të Shtetit dhe si duhet të jetë ai?