I dëmtuari shpjegon se si kishte paguar avans dhe këstet mujore për blerjen e banesës e cila nuk ishte ndërtuar

Peje
Author

Raportojnë: Driton NOCAJ & Arlinda MUQA

Prill 23, 2021

 

Pejë- Shqyrtimit kryesor ndaj të pandehurve Estrida Bunjaku, Vigan Bunjaku, Burim Vokrri, Xhemail Arifi, Faton dhe Valon Orllani, ka vazhduar me dëgjimin e të dëmtuarit Granit Hyseni i cili rrëfeu para trupit gjykues pagesat e bëra për blerjen e një banese nga e pandehura Estrida Bunjaku.

Estrida Bunjaku, Vigan Bunjaku, Burim Vokrri, Xhemail Arifi, Faton dhe Valon Orllani  akuzohen nga Prokuroria Speciale se kanë përfituar 2 milionë euro duke u shitur 176 blerësve banesa të cilat nuk i kanë shfrytëzuar kurrë, në drejtim të veprave penale të ve ”krimit të organizuar”, “mashtrim”, “shpëlarje e parave”, “shkaktim i falimentimit” dhe “shmangie nga tatimi’’.

E njëri prej këtyre blerësve, i dëmtuari Hyseni shpjegoi se kishte kontraktuar një banesë me sipërfaqe 72 m2, në Prishtinë me të pandehurin Estrida, të cilën e kishte njohur gjatë punës së tij të përbashkët në bankën “Raifassen Bank”, raporton “Betimi për Drejtësi”.

“Me Estridën kam punuar në Raifaisen dhe përmes një shoqe kam rënë në kontakt me të sepse kemi punuar në dy objekte të ndara”, tha i dëmtuari.

Ai shtoi se të pandehurës Estrida, në momentin e lidhjes së kontratës i kishte dhënë shumën prej 10 mijë euro dhe pagesën e dhjetë kësteve mujore në shumë prej 150 euro.

Këstet mujore i dëmtuari tregon se i kishte paguar deri në momentin kur e kishte kuptuar se banesat e kontraktuara nuk po ndërtoheshin.

“Kur e kuptova se s’po ndërtoheshin e kam kërkuar Estridën mirëpo si ka bërë telefoni”, tha i dëmtuari.

Ai shtoi se paraprakisht e akuzuara Estrida i kishte thënë se me objektin ndërtimor kishte probleme me lejen e ndërtimit dhe sipas tij, i dëmtuari kishte pranuar që të ndërrohet lokacioni i ndërtimit, mirëpo banesa prapë nuk ishte ndërtuar.

Në lidhje me dëshminë e të dëmtuarit, të akuzuarit dhe mbrojtësit e tyre nuk patën vërejtje dhe pyetje.

Seanca e radhës u caktua 29 prill 2021, ora 10:00

Fillimisht, ky rast ka qenë duke u gjykuar në Gjykatën Themelore në Prishtinë, por që më pas ai është deleguar në kompetencë të Gjykatës në Pejë, për shkak të numrit të madh të të dëmtuarve, si dhe në mesin e tyre ka edhe gjykatës dhe për t’i ikur ndonjë konflikti eventual, rasti është transferuar për gjykim në Pejë.

Ndryshe, sipas aktakuzës së ngritur më 12 maj 2016, të pandehurit Estrida Bunjaku, Vigan Bunjaku, dhe Burim Vokrri, ngarkohen më veprat penale “krim i organizuar” dhe “mashtrim”, pasi që, sipas aktakuzës, nga 2 shtatori i vitit 2009 e deri më 15 maj 2014, të tre duke vepruar në formë të grupit kriminal, kanë përfituar mjete financiare në mënyrë të kundërligjshme në vlerë prej rreth 2,000.000,00 euro.

Një gjë e tillë, sipas aktakuzës, ishte arritur përmes paraqitjes së rreme, duke i fshehur faktet, gjë që i ka shtyrë personat e tjerë të veprojnë në dëm të pasurisë së tyre, dhe ka sjell në lajthim rreth 176 qytetarë duke ju paraqitur oferta të volitshme për shitjen e banesave, në rrugën “Rexhep Luci”, në Prishtinë.

Prokuroria pretendon se fillimisht Estrida Bunjaku, e ka regjistruar kompaninë e biznesit NSHN “ERA”, ndërkohë më 14 tetor 2009, ka regjistruar edhe kompaninë “Venis-O-GR”, SHPK, sipas të cilës kjo kompani ka pasur për veprimtari primare ndërtimin e lartë dhe të ulët, përmes të cilës, sipas prokurorisë ka filluar aktiviteti i grupit të organizuar kriminal, i udhëhequr dhe mbikëqyrur nga Estrida Bunjaku.

Prokuroria është duke pretenduar se këta tre të pandehur fillimisht, të dëmtuarve iu kanë ofruar nënshkrimin e para kontratave me të gjitha të drejtat dhe obligimet, me premtimin e ndërtimit dhe dorëzimit të banesave, në afatin e paraparë si në para kontratë 12-18 muaj.

Gjithnjë sipas aktakuzës, paraprakisht të dëmtuarit kanë qenë të detyruar që mjetet financiare në shumë më të vogël prej 5000 euro e deri në shumën më të madhe prej 200.000 euro, t’i paguajnë në xhirollogarinë e kompanisë “Venis O – Group”, dh në xhirollogarinë personale të të pandehurës Estrida Bunjaku, e që përmes zyrtarëve të vet këto shuma i ka tërhequr brenda ditës.

Ndryshe, Estrida Bunjaku, Xhemail Arifi, Burim Vokrri, Valon Orllani dhe Faton Orllani, akuzohen për kryerjen e veprës penale “shpëlarja e parave”, ashtu që mjetet financiare në shumën e lartcekur, duke ditur se burojnë nga aktiviteti kriminal, duke tentuar t’i konvertonin, transferonin, me qëllim të fshehjes apo maskimit të natyrës, burimit, vendit, dispozicionit, lëvizjes ose pronësisë së pasurisë.

E pandehura Estrida Bunjkau, në pikën e tretë të aktakuzës ngarkohet edhe për kryerjen e veprës penale “shkaktim i falimentimit”, ashtu që si person përgjegjës në organizatën e biznesit, duke ditur paaftësinë paguese të organizatës së biznesit, me shpenzim jo racional të mjeteve apo transferimin e tyre me çmim tejet të ulët, ngarkim të tepruar me borxh, apo marrjen përsipër të detyrimeve jo proporcionale, ka shkaktuar falimentimin e subjektit të saj biznesor “Venis O – Group” sh.p.k, biznes ky që, sipas aktakuzës, është themeluar me qëllim të përfitimeve financiare të kundërligjshme.

Ndërsa, po e njëjta, në pikën e katërt të aktakuzës, ngarkohet me kryerjen e veprës penale “shmangie tatimi”, në vlerë prej 80.610, 50 euro, ashtu që me qëllim të fshehjes së pjesshme të obligimeve buxhetore, në emër të pagesës së tatimit të të gjitha llojeve që kërkohen me ligj ka dhënë të dhëna të pa vërteta lidhur me të ardhurat e biznesit të saj dhe fakteve të tjera relevante rreth gjendjes financiare. /BetimipërDrejtësi