Hallakamë në Këshillin Prokurorial

Author

“Betimi për Drejtësi”

Gusht 5, 2014

“Në Fokus” të kësaj storie është hallakama në Këshillin Prokurorial të mbajtur në mbledhjen e 25 korrikut 2014. Ndiqeni Hallakamën për të zgjedhur pasuesin e përkohshëm për të ushtruar funksionet e ushtruesit të detyrës së Kryeprokurorit të Shtetit, i cili duhet të pasojë Kryeprokurorin e Shtetit, Ismet Kabashi, për shkak të pensionimit të tij me 5 gusht.
Ndiqeni se çfarë tensionesh, konfuziteti dhe shtyrje brrylash kishte në këtë mbledhje për atë se kush duhet dhe kush nuk duhet të votohet për ushtrues detyre të Kryeprokurorit të Shtetit.