GJYKOHEN PËR KEQPËRDORIM ZYRTARËT E KADASTRËS NË KOMUNËN E VITISË

Raporton: Syzana REXHEPI

Gjilan – Në Gjykatën Themelore në Gjilan, të martën, është mbajtur shqyrtimi gjyqësor ndaj Hidajete Aliu, Fadil Hoxha, Tajar Neziri, të cilët akuzohen për veprën penale keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar.

Kryetarja e trupit gjykues, Emine Salihu, me pajtimin e palëve prezente, ka hapur shqyrtimin, në të cilin është lexuar aktakuza nga prokurori Afrim Shefkiu.

Të akuzuarit Hidajete Aliu, Fadil Hoxha, Tajar Neziri nuk e kanë pranuar fajësinë për veprën penale për të cilin akuzohen.

Prokurori Afrim Shefkiu, në fjalën hyrëse të tij ka thënë se kjo aktakuzë ka mbështetje të plotë në dëshminë e dëshmitarëve: Laz Ballabani, Arben Sahiti, Xhelal Shaqiri si dhe në prova materiale.

Mbrojtësi i Hidajete Aliu, avokati Mustaf Musa në fjalën e tij hyrëse tha se në tërësi e kundërshton aktakuzën, meqenëse e njëjta nuk gjen mbështetje në prova dhe fakte të cilat iu kanë bashkangjitur. Gjithashtu edhe mbrojtësi i të akuzuarit Fadil Hoxha, avokati Ramiz Sylejmani, e kundërshton në tërësi aktakuzën, dhe të njëjtën e bën edhe mbrojtësi i Tajar Nezirit,avokati Xhymshit Xhymshiti.

Seanca vazhdoi me marrjen në pyetje të dëshmitarit Arben Sahiti. Në pyetjen e prokurorit, dëshmitari tha se ka dhënë një deklaratë në prokurori dhe se e mbështet në tërësi atë. Dëshmitari deklaroi se punon në Drejtorinë për Gjeodezi dhe Kadastër në komunën e Vitisë, ku detyra e tij është referent i ndërrimeve të pronave. Gjithashtu dëshmitari tha sa ka njohuri lidhur me aktvendimin me nr.248/14, të datës 2 prill 2014, ku ai tha se në këtë rast është lejuar korigjimi i regjistrit kadastral të titullarit të pronës. Dëshmitari tha se kjo pronë në fillim ka qenë e Laz Ballbanit, pastaj është bërë eksproriimi në parcela dhe aty ishte ndërtuar një fermë, pastaj kjo pronë i ka takuar  “Agro Moravës” në Viti. Pastaj kjo pronë është nxjerrur në shitje dhe është bartur te pronari i ri Mentor Berisha, ndërsa ky ia kishte shitur Qazim Ibrahimit.

Seanca vazhdoi me marrjen në pyetje të dëshmitarit Xhelal Shaqiri. Në pyetjen e prokurorit, dëshmitari tha se punon në kadastër si operator i ndërrimeve të pronave. Dëshmitari tha se ndryshimi në librat e kadastrit bëhet me kërkesë të palëve apo të zyrtarit ligjor të kadastrit. Ai tha se nuk ka pasur qasje në aktvendimin me nr.248/14 të datës 2 prill 2014, dhe se këtë aktvendim e kishte lëshuar kolegu i tij Arben Sahiti. Ndërsa në seancën e radhës do të dëshmojë edhe Laz Ballabani.

Zyrtat e Kadastrit të Komunës së Vitisë akuzohen se më 2 prill 2014, kanë keqpërdorur detyrën zyrtare, ku fillimisht e pandehura Hidajete Aliu, në cilisinë e zyrtares ligjore në Drejtorinë  për Gjeodezi, Kadastër e Pronë në Viti, me kërkesë të NSH “Agromorava“ ka hartuar dhe nënshkruar aktvendimin  me nr.248/14, duke bërë në mënyrë të kundërligjshme ndërrimin e titullarit nga pronari Laz Ballabani në  NSH “Agromorava’ në Viti. Ndërsa  të pandehurit Fadil Hoxha, si përgjegjës i Kadastrit, si dhe Tajar Neziri si ushtrues detyre i Drejtorit kanë nënshkruar këtë vendim.

 

Ky website përdor cookies për të përmirësuar përvojën tuaj. Ne do të supozojmë se jeni mirë me këtë, por ju mund të hiqni dorë nëse dëshironi. Prano Lexo më shumë