Tenderomania në Kosovë

Author

“Betimi për Drejtësi”

Tetor 15, 2014

Ndiqeni emisionin “Betimi për Drejtësi “ për tenderomaninë në Kosovë. Cilat janë kritikat kryesore të Raportit të Progresit të Komisionit Evropian për prokurimin publik në Kosovë? Sa ka devijuar korniza ligjore e prokurimit publik në Kosovë nga standardet e Bashkimit Evropian? Sa janë transparente proceset tenderuese? Sa ka korrupsion në biznesin e tenderëve publik? Si bëhet kurdisja e tenderëve publik? Çfarë thonë ish-zyrtarët e Komisionit Rregullativ të Prokurimit Publik për kurdisjen e tenderëve publik? Çfarë thonë zyrtarët e Agjencisë Kundër Korrupsionit për korrupsionin në tenderët publik? Sa këto veprimtari korruptuese po ndiqen nga organet e prokurorisë? Sa ka profesionalizëm në mesin e prokurorëve dhe gjykatësve për të ndjekur krimet financiare dhe keqpërdorimet në tenderët publik? Si duhet të rregullohet fusha e tenderomanisë që të luftohet korrupsioni ?

Për të diskutuar për tenderomaninë në Kosovë, mysafirë të Betim Musliut janë:

z. Hysni HOXHA, Organi i Shqyrtimit të Prokurimit Publik

z. Safet HOXHA, Komisioni Rregullativ i Prokurorimit Publik

z. Hasan PRETENI, Agjencia Kundër Korrupsionit

z. Besim KELMENDI, Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës

z. Besnik BERISHA, avokat

Si zakonisht do të ndiqni rubrikën e rregullt të emisionit “Betimi për Drejtësi”, rubrikën “Në Kërkim”, ku do të shfaqen tre prej personave më të kërkuar nga organet policore.