Programi për kompensimin e viktimave të krimit

Author

“Betimi për Drejtësi”

Maj 23, 2020

Prishtinë – Ndiqeni emisionin “Betimi për Drejtësi” për kompensimin e viktimave të krimit në Kosovë.

Çka është programi për kompensimin e viktimave të krimit në Kosovë? Çka përfshinë kompensimi i viktimave të krimit? Për cilat vepra penale qytetarët mund të kërkojnë kompensim të tillë nga shteti përmes këtij programi? Cilat janë llojet e kompensimit dhe vlera e kompensimit që mund të bëhen? Sa raste të tilla janë trajtuar nga Komisioni në fjalë?

Për të gjitha këto dhe më shumë, ndiqni intervistat me Kryetaren e Komisionit për Kompensimin e Viktimave të Krimit, znj. Nesrin Lushta, anëtarin z.Ardian Bajraktari dhe hulumtuesen ligjore në Qendrën për Ndihmë Juridike të Institutit të Kosovës për Drejtësi, znj. Arrita Rezniqi.