Praktikat jo unike gjyqësore për aktakuzat e kundërligjshme

Author

Raporton: “Betimi për Drejtësi”

Mars 2, 2019

Ndiqeni emisionin “Betimi për Drejtësi” për praktikat jo unike për aktakuzat e kundërligjshme.

Si ka ndodhur që Prokuroria e Shtetit të ngritë aktakuza pas afateve ligjore? Si ka ndodhur që gjykatësit e shkallës së parë dhe të dytë të ndërtojnë praktika të ndryshme përmes vendimeve të tyre ?

Hulumtuesit e “Betimi për Drejtësi”, nga monitorimi sistematik i sistemit të drejtësisë kanë vërejtur disa raste të ngritjes së aktakuzave pas afateve ligjore dhe vendimet gjykatës së shkalëls së parë dhe të dytë kanë qenë të ndryshme në këto raste.

Gjatë emisionit, do të ndiqni edhe rubrikën e rregullt të monitorimit të rasteve të korrupsionit në të gjitha gjykatat e Kosovës.