Performanca e gjyqësorit

Author

“Betimi për Drejtësi”

Maj 2, 2018

Ndiqeni emisionin “Betimi për Drejtësi” për performancën e gjyqësorit, e cila vazhdimisht është kritikuar për shkak të numrit të madh të lëndëve të grumbulluara, të cilat mbesin të pazgjidhura në gjykatat e Republikës së Kosovës. Për këtë çështje dhe më shumë, ndiqeni intervistën me Hydajet Hysenin, Drejtor i Njësitit për Shqyrtimin e Performancës së Gjykatave.

Gjatë emisionit, do të ndiqni rubrikën e monitorimit të rasteve të korrupsionit në të gjitha Gjykatat e Kosovës të përgatitur nga hulumtuesit e “Betimi për Drejtësi”.