Lëndët në sirtarë të gjykatave

Author

“Betimi për Drejtësi”

Shtator 12, 2020

Në emisionin “Betimi për Drejtësi” do të ndiqni hulumtimin mbi arsyet e zvarritjes së lëndëve në gjykata. Në procesin e monitorimit dhe raportimit të ekipit “Betimi për Drejtësi” në baza ditore nga seancat gjyqësore, janë identifikuar disa raste të zvarritjeve, për të cilat përgjegjësia mbi administratën gjyqësore. Në emision prezantohen raste, kur një lëndë zvarritet që të dorëzohet prej një gjykatë në një gjykatë, por jo vetëm kaq, prezantohen edhe raste kur lënda zvarritet dhe nuk dorëzohet edhe brenda gjykatës.

Gjatë emisionit, ndiqni edhe rubrikën e monitorimit të rasteve të korrupsionit.