Intervistë: Skender Çoçaj

Author

Raporton: “Betimi për Drejtësi”

Shkurt 19, 2019

Ndiqeni intervistën me Kryesuesin e ri të Këshillit Gjyqësor të Kosovës (KGJK), Skender Çoçaj, për problemet dhe rezultatet e gjyqësorit në Kosovë.

Cilat janë sfidat me të cilat ballafaqohen qytetarët për të realizuar të drejtat në sistemin gjyqësor në Kosovë? Sa ka drejtësi selektive nga gjykatësit? Sa po zbatohen politikat e Këshillit Gjyqësor për të trajtuar me prioritet rastet e korrupsionit? Cila është politika e dënimeve nga gjykatësit? Sa ka llogaridhënie të gjykatësve? A janë të ndikuar gjykatësit nga politika në ndarjen e drejtësisë? Cilat janë prioritetet e Kryesuesit të ri në sigurimin e pavarësisë së gjyqësorit, dhe në shtimin e efikasitetit të gjykatave?

Gjatë emisionit do të ndiqni edhe rubrikën e rregullt të monitorimit të rasteve të korrupsionit në të gjitha Gjykatat e Kosovës.