Intervistë: Enver Peci

Author

“Betimi për Drejtësi”

Dhjetor 20, 2017

Ndiqni emisionin “Betimi për Drejtësi” për sfidat e gjyqësorit, të cilat vazhdojnë të jenë të shumta, sidomos në trajtimin e lëndëve. Në këtë drejtim, problem janë sidomos ato  në luftën kundër korrupsionit, ku raste të shumta vazhdojnë ta sfidojnë sistemin e drejtësisë.  Cilat janë sfidat me të cilat përballet sistemi i drejtësisë në Kosovë? Sa po luftohet korrupsioni në Kosovë? A ka ndikime politike në emërimin e bartësve të funksioneve prokuroriale dhe gjyqësore? Si duhet të ndahet politika nga gjyqësori?

Për të gjitha këto dhe më shumë, ndiqeni intervistën me z.Enver Peci, Kryetar i Gjykatës Supreme të Kosovës.

Gjatë emisionit ndiqeni rubrikën e monitorimit të rasteve të korrupsionit të përgatitur nga hulumtuesit e emisionit “Betimi për Drejtësi”.