INTERVISTË – AMBASADORI BRITANIK , RUAIRÍ O CONNELL

Author

“Betimi për Drejtësi”

Dhjetor 7, 2016

Ndiqeni intervistën me Amabasadorin Britanik, Ruairí O’Connell për fushën e sundimit të ligjit në Kosovë. Cili është vlerësimi i Ambasadorit O’Connell për fushën e sundimit të ligjit në Kosovë? Çfarë thotë ai për vlerësimet e Raportit të Progresit të Komisionit Evropian për Kosovën sa i përket sundimit të ligjit? Si e sheh punën institucioneve publike në Kosovë? Çfarë thotë për aktakuzat dhe proceset gjyqësore ndaj zyrtarëve publikë në Kosovë? Çfarë thotë për krimin dhe korrupsionin në politikë? Si i vlerëson rezultatet në luftimin e korrupsionit dhe krimit të organizuar? Çfarë thotë për politikat për luftimin e kriminalitetit dhe zbatimin e tyre në praktikë? Çfarë thotë për rolin e Këshillit Gjyqësor dhe Këshillit Prokurorial si institucione që duhet të mbikëqyrin dhe të mbajnë llogaridhënies gjykatësit dhe prokurorët? Çfarë thotë për anëtarët me mandat të skaduar në Këshillin Prokurorial? Çfarë thotë për vendimet e kundërligjshme të Këshillit Gjyqësor për ndërrimin e kritereve për pranimin e kandidatëve për gjykatës? Çfarë thotë për transparencën dhe llogaridhënien në sistemin e drejtësisë ? Si duhet të përmirësohet sistemi i drejtësisë dhe sundimi i ligjit në Kosovë? Çfarë thotë për vdekjen e dyshimtë të Deharit?

Për të gjitha këto dhe më shumë ndiqeni intervistën me Ambasadorin Britanik, Ruairí O’Connell.

Gjatë emisionit do të ndiqni edhe rubrikën e monitorimit të rasteve të korrupsionit të përgatitur nga ekipi i emisionit “Betimi për Drejtësi”