Drejtësia përballë viktimave të krimeve seksuale

Author
Maj 15, 2021

Emisioni “Betimi për Drejtësi” ka hulumtuar se si trajtohen nga sistemi i drejtësisë në Kosovë veprat penale kundër integritetit seksual. Sipas hulumtimit, del se gjatë vitit 2020, në kohë pandemie, numri i rasteve të paraqitura në Policinë e Kosovës për vepra penale kundër integritet seksual është rritur në mënyrë drastike me 193 raste apo 141 raste më shumë se në vitin 2019. Se si po trajtohen këto raste nga policia, prokuroria, gjyqësori, avokatët dhe mbrojtësit e viktimave, ndiqeni hulumtimin emisionin “Betimi për Drejtësi”.