Drejtësia në Raportin e Progresit

Author

“Betimi për Drejtësi”

Prill 18, 2018

Ndiqeni emisionin “Betimi për Drejtësi” për drejtësinë në Raportin e Progresit. Për të diskutuar më konkretisht për gjetjet në fushën e sundimit të ligjit, vlerësimet dhe rekomandimet që janë dhënë, ndiqeni emisionin ku të ftuar janë hulumtuesja e Grupit për Studime Juridike dhe Politike, Rreze Hoxha dhe hulumtuesi i lartë i Institutit të Kosovës për Drejtësi, Ehat Miftaraj.

Gjatë emisionit, do të ndiqni rubrikën e monitorimit të rasteve të korrupsionit në të gjitha Gjykatat e Kosovës të përgatitur nga hulumtuesit e “Betimi për Drejtësi”.