Dokumentar: Java Kundër Korrupsionit 2017

Author

Raporton: “Betimi për Drejtësi”

Dhjetor 12, 2018

Ndiqeni emisionin “Betimi për Drejtësi” në kuadër të së cilit shfaqet dokumentari “Java Kundër Korrupsionit 2017”. Ky dokumentar shfaq raportimet dhe ndikimet për rastet konkrete të “Javës Kundër Korrupsionit 2017”, e cila ishte organizuar nga koalicioni i OJQ-ve: Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD), Grupi për Studime Juridike dhe Politike (GLPS), Çohu, Instituti GAP, Iniciativa për progres (INPO), Instituti Columbus dhe Instituti KIPRED, kurse ishte mbështetur nga Ambasada Amerikane në Kosovë.

Gjatë emisionit do të ndiqni edhe rubrikën e monitorimit të rasteve të korrupsionit të përgatitur nga hulumtuesit e emisionit “Betimi për Drejtësi”.