Avokatura shtetërore

Author

Raporton: “Betimi për Drejtësi”

Mars 23, 2019

Ndiqeni intervistën me Avokatin Shtetëror, Sami Istrefi.

Cilat janë rastet në të cilat ka dështuar avokatura shtetërore të përfaqësojë denjësisht që i kanë kushtuar buxhetit të shtetit? Sa buxhet ka humbur shteti në rastet e përfaqësuara nga Avokatura Shtetërore? Sa konteste janë hapura aktualisht kundër institucioneve publike? Cilat janë problemet kryesore me të cilat është përballur dhe përballet avokatura shtetërore? Një prej segmenteve, ku ka pasur vazhdimisht kritika për veprimtari korruptive është pikërisht avokatura shtetërore. Si qëndrojnë punët? Avokatura shtetërore ka qenë vazhdimisht e anatemuar, dhe si duket kjo është bërë qëllimisht që të ketë një derë se kah mund të përfitohen milionat? Cilat janë kapacitetet e Avokaturës Shtetërore për të mbrojtur interesat publike, interesin e shtetit?

Gjatë emisionit do të ndiqni edhe rubrikën e rregullt të monitorimit të rasteve të korrupsionit në të gjitha Gjykatat e Kosovës.