Edhe në fjalën përfundimtare, paditësja kërkon që t’i njihet e drejta në pension të personave paraplegjik dhe tetraplegjik

Raporton: Donjeta AJVAZI

Prishtinë- Në Gjykatën Themelore në Prishtinë, në Departamentin për Çështje Administrative, ka përfunduar konflikti administrativ në rastin ku paditësja R.D edhe në fjalën përfundimtare kërkoi anulimin e vendimit të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale (MPMS) dhe t’i njihet e drejta në pension të personave paraplegjik dhe tetraplegjik.

Sipas vendimit të MPMS-së, paditëses i është refuzuar kjo kërkesë me arsyetimin se nuk janë plotësuar kushtet ligjore për njohjen e të drejtës në pension të personave paraplegjik dhe tetraplegjik, raporton “Betimi për Drejtësi”.

Në seancën e së premtes, e pranishme ishte vetëm paditësja R.D, ndërsa lidhur me të paditurën, gjykatësi Kreshnik Kaçiu tha se e njëjta është ftuar në mënyrë të rregullt, mirëpo mungesën nuk e ka arsyetuar.

Gjykata liroi nga pagesa e taksës gjyqësore për pagim palën paditëse, duke marrë parasysh faktin që e njëjta është përfituese e ndihmës juridike falas.

Paditësja R.D tha se e paditura MPMS pa asnjë bazë ligjore e ka refuzuar njohjen e të drejtës në pension për personat paraplegjik dhe tetraplegjik.

“Duke mbetur pranë padisë dhe thënieve në të, e njoftoj gjykatën se tek e paditura kam aplikuar për njohjen e së drejtës në pension të personave paraplegjik dhe tetraplegjik, por që e paditura pa asnjë baze ligjore e ka refuzuar”, tha paditësja.

Gjithashtu, paditësja ka njoftuar gjykatën se nuk është kontrolluar fare dhe nuk i është bërë ekzaminimi fizik i gjendjes së saj shëndetësore, por komisioni vetëm ka shqyrtuar dokumentacionin e dërguar.

Pas kësaj, gjykatësi Kaçiu administroi provat materiale dhe konstatoi se procedura e provave në këtë çështje ka përfunduar.

Në fjalën përfundimtare, pala paditëse i propozoi gjykatës që vendimi i të paditurës të anulohet dhe padia të aprovohet në tërësi si e bazuar dhe kërkoi që t’i njihet e drejta në pension të personave paraplegjik dhe tetraplegjik në grupin e parë si dhe të drejtën e kompensimit për kujdestar.

Ndryshe, sipas padisë së ushtruar në shtator të vitit 2021, paditësja R.D , po kërkon nga Gjykata Themelore në Prishtinë, Departamenti për Çështje Administrative, anulimin e vendimit me të cilin i është refuzuar kërkesa për njohjen e pensionit si person me paaftësi të përhershme si e pabazuar me arsyetimin se nuk janë plotësuar kushtet ligjore që të njëjtës t’i vazhdohet kompensimi për personat paraplegjik dhe tetraplegjik.  /BetimipërDrejtësi

Ky website përdor cookies për të përmirësuar përvojën tuaj. Ne do të supozojmë se jeni mirë me këtë, por ju mund të hiqni dorë nëse dëshironi. Prano Lexo më shumë