Drejtori i Arsimit në Kaçanik nuk e pranon fajësinë për keqpërdorim të detyrës zyrtare

Raporton: Verona KADRIU

Ferizaj – Enver Kamishi i akuzuar për veprën penale në vazhdim “keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar”, u deklarua i pafajshëm në shqyrtimin fillestar të mbajtur të martën në Gjykatën Themelore në Ferizaj. Ai shtoi se pretendimet e përshkruara në dispozitiv të aktit akuzues nuk janë të vërteta.

Kryetari i trupit gjykues Sahit Krasniqi, e udhëzoi të njëjtin që brenda afatit ligjor prej tridhjetë ditësh mund të paraqes kundërshtimet lidhur me akuzën  si dhe propozimet e tij për këtë çështje.

Prokuroria Themelore në Ferizaj, ngarkon të pandehurin Enver Kamishi për veprën penale në vazhdim “keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar”. Sipas pikës 1 të aktakuzës i pandehuri më 1 shtator 2014 në Kaçanik, si Drejtor i Drejtorisë Komunale të Arsimit në Kaçanik, duke shfrytëzuar detyrën zyrtare ka tejkaluar kompentencat me qëllim të përfitimit pasuror për personin tjetër. I pandehuri ka nënshkruar kontratë pune për kohë të caktuar me personin Fari Luzha – profesor i letërsisë dhe gjuhës shqipe, në detyrat e punës si mësimdhënës, pa konkurs publik dhe pa përgatitje profesionale.

Sipas pikës 2 i akuzuari më 23 shtator 214 si person zyrtar, në të njëjtën pozitë, ka lidhur kontratë pune për kohë të pacaktuar me Arjana Deari – psikologe e diplomuar, në detyrat e punës si mësimdhënëse e mësimit klasor me klasë të kombinuara në SHFMU “Dituria” në fshatin Ivajë, Komuna e Kaçanikut, pa konkurs publik dhe pa përgatitje profesionale.

 

Ky website përdor cookies për të përmirësuar përvojën tuaj. Ne do të supozojmë se jeni mirë me këtë, por ju mund të hiqni dorë nëse dëshironi. Prano Lexo më shumë