Dështon gjykimi për korrupsion ndaj ish-drejtorit të Inspeksionit në Komunën e Pejës

9 gusht 2019 foto
Author

Raporton: Driton NOCAJ

Gusht 9, 2019

Pejë – Ka dështuar seanca e shqyrtimit gjyqësor ndaj ish-drejtorit të Inspeksionit në Komunën e Pejës, Demë Dashi, e paraparë të mbahet të premten në Gjykatën Themelore në Pejë.

Shkak për mos mbajtjen e kësaj seance, ka qenë mungesa e mbrojtësit të të akuzuarit Dashi, avokatit Isa Osdautaj.

Kryetari i trupit gjykues, Sali Berisha, ka njoftuar se avokati Osdautaj nuk ka mundur të jetë prezent në seancë për shkak të gjendjes shëndetësore.

Seanca e radhës është caktuar më 16 shtator 2019, duke filluar nga ora 10:00.

Ndryshe, kjo seancë ishte e paraparë të mbahej të premten duke filluar prej orës 10:00, mirëpo i akuzuari Dashi e ka njoftuar trupin gjykues se mbrojtësi i tij, avokati Osdautaj është në gjendje jo të mirë shëndetësore,  me ç’rast seanca ishte shtyrë për në orën 13:00, por që më pas, përveç avokatit, ka munguar edhe i akuzuari Dashi.

Në seancën e 15 qershorit të vitit të kaluar, ish-drejtori i Inspeksionit në Komunën e Pejës, Demë Dashi, ishte deklaruar i pafajshëm për veprën penale “keqpërdorim i detyrës apo autoritetit zyrtar”.

Ndërsa, kryetari i trupit gjykues, Sali Berisha, pas seancës së shqyrtimit të dytë ka marrë vendim që të aprovojë si të bazuar kërkesën e mbrojtësit të të akuzuarit Demë Dashi, avokati Isë Osdautaj për kundërshtimin e provave si të papranueshme, duke përjashtuar nga shkresat e lëndës dëshmitë e dëshmitarëve Hasan Idrizaj, Visar Kelmendi, Bashkim Hadërgjonaj, Arben Qakaj, Sali Qelaj, Gani Mavraj, Mendu Mende, Bakir Burri, Metë Ademaj, Astrit dhe Alma Imami, Abedin Kurtulaj, Gjihad Deçani, Ekrem Lluka, Tafil Alimusaj, Smajl Temaj, Rexhë Zeka, Kujtim Hadërgjonaj, Isa Selimaj, Haxhi Karaqica, Shkelzen Hadërgjonaj, Ideal Gashi dhe Adem Berisha.

Sipas aktakuzës se Prokurorisë Themelore në Gjakovë – Departamenti për Krime të Rënda të ngritur më 27 mars 2018, Demë Gashi akuzohet se si person zyrtar në pozitën e drejtorit të Inspeksionit në Komunën e Pejës, me dashje nuk i ka përmbushur detyrat zyrtare të domosdoshme të përcaktuara me ligj gjatë periudhës 7 maj 2014 deri 14 nëntor 2016, në atë mënyrë që ka lejuar ndërtimin e mbi katërmbëdhjetë objekteve shumë banesore në regjionin e Pejës, pa leje dhe me tejkalim të lejeve urbanistike.

Gjithmonë sipas aktakuzës, me këto veprime i pandehuri Gashi ka mundësuar përfitim të kundërligjshëm për tjetrin dhe atë Hasan Idrizaj, Arben Qekaj, Artan Gjoci, Metë Ademaj, Agim Lokaj, Artan Gjoci, Sami Karaqica, Visar Kelmendi, Abedin Kurtulaj, Hekuran Selimaj, Kujtim Hadergjonaj, Rexhe Zeka, Sali Qelaj, me mbi 500.00 euro.

Kjo çështje penale është deleguar prej Prokurorisë Themelorë Pejë në Prokurorinë Themelore në Gjakovë, për shkak të hetimit të drejtë dhe objektiv. /Betimipërdrejtësi