Dështon gjykimi për korrupsion ndaj dy zyrtarëve policorë

mjj
Author

Raporton: Djellza ZYHRANI

Janar 25, 2021

Mitrovicë – Të hënën, në Gjykatën Themelore në Mitrovicë, ka dështuar të mbahet gjykimi ndaj zyrtarëve policorë,  Nebojsha Vukojeviq dhe Sreqko Janiqijeviq, të akuzuar për keqpërdorim të detyrës zyrtare.

Shkak për dështimin e kësaj seance ka qenë mungesa e mbrojtësit të akuzuarit Nebojsha Vukojeviq, avokatit Miodrag Bërklaqi, i cili e kishte njoftuar gjykatën së për shkak të disa problem shëndetësore nuk mund të jetë prezent në këtë seancë të shqyrtimit gjyqësor, raporton “Betimi për Drejtësi”.

Po ashtu, nuk kanë qenë prezent as dëshmitaret Vlladan Vuqkoviq, Tomisllav Gjoroviq, Milleta Qolloviq dhe Jugosllav Andriq, të cilët ishin ftuar në mënyrë të rregullt, mirëpo mungesën nuk e kishin arsyetuar.

Ndërsa gjatë kësaj seance kanë prezantuar prokurorja e rastit Fetije Bajrami-Shala, të pandehurit Nebojsha Vukojeviq dhe Sreqko Janiqijeviq, si dhe dëshmitari Millan Llaziq.

Në mungesë të kushteve ligjore, për mbajtjen e kësaj seance, kryetari i trupit gjykues Bekim Veliqi seance e radhës e ka caktuar më 3 shkurt 2021, në ora 13:00.

Ndryshe të akuzuarit Vukojeviq dhe Janiqijeviq kanë mohuar fajësinë për veprën penale për të cilën ngarkohen në seancën fillestare të mbajtur më 7 nëntor 2019.

Prokuroria Themelore në Mitrovicë, më 25 janar 2019, ka ngritur aktakuzë ndaj Nebojsha Vukojeviq dhe Sreqko Janiqijeviq.

Sipas aktakuzës, më 3 korrik 2016, në fshatin Drenova, komuna e Leshakut, para pompës së benzinës “Oktan”, i dëmtuari Jugosllav Andrik, së bashku me dy dëshmitarët Radisha Llazoviq dhe Sllobodan Pandriq, kishte shkuar në fshatin Drenov, me kamionin e të dëmtuarit, për të blerë dru nga personi Vladan.

Sipas aktakuzës, ndërkohë kishte ardhur dëshmitari Dejan Veljkoviq, me automjetin e tij, i cili kishte kërkuar nga i dëmtuari Jugoslav Andrik, para në shumën prej 400 euro, për drutë të cilat ia kishte shitur para një viti, derisa i dëmtuari i ishte përgjigjur se drutë atëherë ia kishin konfiskuar policia, pasi nuk kishin qenë të vulosura.

Gjithnjë sipas aktakuzës, Dejan Veljkoviq kishte filluar ta kërcënonte të dëmtuarin Jugosllav Andrik, se do ta thërret një person që do t`ia djegë kamionin nëse nuk ia jep paratë, ose do ta thërret vëllain e tij polic, për t`i marrë paratë.

Pastaj, siç thuhet në aktakuzë, Veljkoviq kishte thirrur në telefon policinë, e që zyrtari policor Nebojsha Vukojeviq, e kishte kapur për dore të dëmtuarin Jugosllav Andrik, i cili kishte qenë në kamion ku e kishte ndihmuar edhe kolegu i tij, Sreqko Janicijeviq.

Të pandehurit, sipas aktakuzës, e kishin tërhequr të dëmtuarin deri te automjeti i policisë dhe e kishin detyruar atë që t`ia jep paratë dëshmitarit Veljkoviq, ose do ta dërgojnë në gjykatë në Vushtrri, ose përndryshe nuk do ta lëshojnë nga vendi ku ishte.

Siç thuhet në aktakuzë, i dëmtuari nën presionin e policisë, i kishte nxjerr nga xhepi paratë në shumë prej 360 euro dhe ia kishte dhënë Veljkoviqit, me ç` rasti ky i fundit i kishte thënë policisë “lirojeni tani Jugosllavin”.

Me këtë, Vukojeviq dhe Janiqjijeviq, po akuzohen se kanë kryer veprën penale “keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar”, nga neni 422 par 2 pika 2.1 lidhur me par 1 e lidhur me nenin 31 të KPRK-së. /BetimipërDrejtësi