DËNOHET ME GJASHTË MUAJ BURG ME KUSHT PËR SHKAKTIM TË RREZIKUT TË PËRGJITHSHËM

Raporton: Verona KADRIU

Ferizaj – Në Gjykatën Themelore në Ferizaj, të martën, është mbajtur shqyrtimi gjyqësor ndaj Ilir Istrefit, i cili akuzohet se ka kryer veprën penale “shkaktimi i rrezikut të përgjithshëm”. I pandehuri gjatë këtij shqyrtimi e ka pranuar fajësinë për veprën penale që e rëndon, dhe i njëjti u dënua me kusht me burgim në kohëzgjatje prej gjashtë muajsh, i cili dënim nuk do të ekzekutohet në qoftë se i akuzuari brenda kësaj periudhe nuk kryen vepër tjetër penale.

I pandehuri deklaroi se e pranon fajësinë për veprën që e rëndon, si dhe tha që është penduar për këtë. Lidhur me këtë gjykatësja individuale Hysnije Gashi morri aktvendim me të cilën u pranua pranimi i fajësisë së të pandehurit.

Në fjalën përfundimtare, prokurori Ismet Rrahmani i ka propozuar gjykatës që pas pranimit të fajësisë nga i pandehuri dhe mbi bazën e fakteve që gjenden në shkresat e lëndës, i njëjti të shpallet fajtor dhe t’i shqiptohet sanksioni penal i paraparë me ligj.

Kurse i pandehuri në fjalën e tij përfundimtare deklaroi se është penduar për veprën të cilën e ka kryer dhe kërkon nga gjykata që ndaj tij t’i shqiptohet dënim sa më i arsyeshëm.

Gjykatësja individuale Hysnije Gashi pasi e shpalli të mbyllur seancën e së martës, sjelli aktgjykimin me të cilin i pandehuri Ilir Istrefi për shkak të veprës penale “shkaktimi i rrezikut të përgjithshëm”, u shpall fajtor dhe i njëjti u dënua me kusht me burgim në kohëzgjatje prej gjashtë muajsh, i cili dënim nuk do të ekzekutohet në qoftë se i akuzuari brenda kësaj periudhe nuk kryen vepër tjetër penale. Ndërsa të dëmtuarin, Elmaz Istrefi e ka udhëzuar në kontest civil.

Ky website përdor cookies për të përmirësuar përvojën tuaj. Ne do të supozojmë se jeni mirë me këtë, por ju mund të hiqni dorë nëse dëshironi. Prano Lexo më shumë