Dënohen me burg pesë zyrtarët e Komunës së Kaçanikut për falsifikim të dokumenteve zyrtare për tender

Raporton: Verona KADRIU

Ferizaj – Fatos Koxha, Zekirja Koxha, Vedat Dema dhe Bujar Dullovi  u dënuan me burgim në kohëzgjatje prej gjashtë muajve për veprën penale në bashkëkryerje “falsifikimi i dokumenteve zyrtare”, ndërkaq i akuzuari Betim Shala u dënua me tre muaj burgim.

Shpallja  e aktgjykimit u bë të mërkurën nga trupi gjykues i Departamentit të Krimeve të Rënda në Gjykatën Themelore në Ferizaj, i kryesuar nga gjyqtari Musa Konxheli.

Kryetari Konxheli, tha se nga administrimi i të gjitha provave dhe fakteve është vërtetuar se të pandehurit e lartë cekur në bashkëkryerje si anëtarë të komisionit për vlerësim të ofertave lidhur me tenderin për gjelbërimin dhe rehabilitimin e rrugës “Ismajl Raka” në Kaçanik, kanë falsifikuar dokumentin zyrtar – procesverbalin e 14 korrikut 2011, duke shënuar të dhëna të pavërteta. Ata kanë shënuar se operatori “ATÇ-Çom” me seli në Kaçanik është përzgjedhur si fitues i tenderit, ndërkaq firma “Area” me seli në Kamenicë kanë shënuar se i mungojnë referencat për kryerjen e punëve të ngjashme, i cili fakt është vërtetuar nga pronari i kësaj të fundit se referencat kanë qenë  në dosje. Po ashtu firma “ATÇ-Çom” kishte ofertuar shumën më të lartë se operatori “Area”, ndërkaq kriteri kryesor për fitimin e tenderit kishte qenë çmimi më i ulët i ofertuar.

Sa i përket të akuzuarit Betim Shala i çili u dënua me tre muaj burgim, kryetari trupit gjykues Musa Konxheli deklaroi se i njëjti si anëtarë i komisionit kishte marrë pjesë vetëm shtatë ditë pas nënshkrimit për marrëdhënie pune në Komunën e Kaçanikut, e cila u morr si rrethanë lehtësuese  me rastin e matjes dhe caktimit të llojit dhe lartësisë së dënimit, me ç’rast iu shqiptua një dënim më i butë.

Çështja penale ndaj pesë të akuzuarëve u zhvillua në bazë të akuzës së Prokurorisë Themelore në Ferizaj, sipas së çilës Fatos Koxha,Zekirja Koxha, Vedat Dema,Betim Shala dhe Bujar Dullovi në bashkëkryerje akuzohen për veprën penale “falsifikimi i dokumenteve zyrtare”. Sipas Prokurorisë, ata kanë këtë vepër penale e kanë kryer më 14 korrik 2011, në Kaçanik, si persona zyrtarë dhe atë i pandehuri i parë si Kryetar i komisionit për vlerësim të ofertave kurse të pandehurit e tjerë si anëtarë të komisionit për tenderin e shpallur nga Komuna e Kaçanikut me destinim ”rehabilitimi i gjelbërimit në rrugën “Ismajl Raka” në Kaçanik”. Të akuzuarit në raportin e vlerësimit të ofertave të operatorëve ekonomik NNP “ATÇ-Çom”, NNP “Area”, SHPK “Alfa”, SHPK “Megi Bau GMBH”, kanë paraqitur të dhëna të pavërteta për kushtet teknike dhe profesionale dhe përgjegjshmërinë për operatorin NNP “Area”, se i mungojnë referencat për punët e kryera dhe vërtetimi për qarkullimin financiar edhe pse operatori ekonomik i kishte plotësuar këto kritere, Në këtë mënyrë i kanë rekomanduar Zyrës së Prokurimit miratimin e ofertës të operatorit ekonomik NNP “ATÇ-Çom”,- në vlerë prej 66,573,40 euro në kundërshtim me nenin 32.4 të Ligjit të Prokurimit Publik të Republikës së Kosovës, të cilit operator i kanë munguar referencat për punët e kryera dhe çmimi i ofertuar ka qenë më i lartë se i operatorit ekonomik NTP “Area” e cila kishte ofertuar me çmimin prej 45,149,35 euro.

 

Ky website përdor cookies për të përmirësuar përvojën tuaj. Ne do të supozojmë se jeni mirë me këtë, por ju mund të hiqni dorë nëse dëshironi. Prano Lexo më shumë