Besnik Berisha , Avokat

Author

“Betimi për Drejtësi”

Gusht 19, 2014

“Betimi për Drejtësi” ka intervistuar z. Besnik Berisha, avokat mbrojtës në rastin e grupit të personave të arrestuar nën dyshimin për kryerjen e veprave penale që ndërlidhen me terrorizmin (mbrojtës i të pandehurit Hadi Nura). Ndiqeni se çfarë thotë z. Berisha për mënyrën e arrestimit? A ka pasur prova për caktimin e masës së paraburgimit për të pandehurit e arrestuar nën dyshimin për kryerjen e veprave penale që ndërlidhen me terrorizmin? A ka bazë ligjore që ata të ndiqen për vepra penale të terrorizmit? A kanë qenë të pavarur prokurorët dhe gjykatësit në veprimet dhe vendimet e tyre në rastin e këtij grupi të dyshuarëve?