Bashkim Zeqiri, ekspert i financimit të terrorizmit

Author

“Betimi për Drejtësi”

Gusht 19, 2014

“Betimi për Drejtësi” ka intervistuar z. Bashkim Zeqiri, ekspert i financimit të terrorizmit rreth kontrollit të financave në Republikën e Kosovës. Ndiqeni se çfarë kanë bërë mekanizmat ligjor në parandalimin dhe luftimin e financimeve të dyshimta në Kosovë? Sa janë mbështetur këta mekanizma nga shteti? Sa kanë këta mekanizma kapacitete për të parandaluar dhe luftuar financimet e dyshimta? Sa para kanë hyrë në Kosovë deri më tash nga vendet e Lindjes së Mesme? Sa janë të kontrolluara këto fonde në Kosovë? Çfarë rreziku i kanoset Kosovës nga këto financime të pakontrolluara si duhet nga shteti?