Avokatja Enver Sekiraqës thotë se mbrojtja është lodhur me lojën e “hedhjes së topit patates së nxehtë” në mes të Gjykatës Themelore dhe Apelit

20210112_101410
Author

Raporton: Leotrim GASHI

Janar 12, 2021

Prishtinë – Para një trupi të ri gjykues të Gjykatës Themelore në Prishtinë, ka nisur procesi gjyqësor ndaj Enver Sekiraqës, i cili është duke u akuzuar për shtytje të vrasjes së ish-policit Triumf Riza.

Në këtë rast Sekiraqa, nga shkalla e parë në vitin 2016, ishte dënuar më 37 vite burgim, ndërsa në vitin 2019 ai ishte dënuar më 30 vite burgim. Mirëpo, këto vendime më pas i ka anuluar Gjykata e Apelit, raporton “Betimi për Drejtësi”.

E ky proces, me dy aktgjykime dënuese nga shkalla e parë dhe dy të tjera anuluese nga ajo e shkallës së dytë, sipas mbrojtëses së Sekiraqës, avokates Kosovare Kelmendi, është shndërruar në një lojë të “hedhjes së patates së nxehtë” në mes dy shkallëve gjyqësore.

“Edhe mbrojtja edhe i akuzuari janë të lodhur me këtë lojën e “hedhjes së topit patates së nxehtë” nga instanca e parë në instancën e dytë”, tha Kelmendi.

Kelmendi në fjalën hyrëse tha gjithashtu se edhe pse Sekiraqa, është dënuar dy herë nga gjykata themelore, këto dy vendime nuk janë vërtetuar, pasi sipas saj, në këtë rast nuk ka asnjë provë që e lidhin vrasjen e Rizajt me Enver Sekiraqën, ndërsa më parë ai është dënuar vetëm për shkak të personalitetit dhe epiteteve të të akuzuarit.

“Jam e bindur se ju do të vëreni se në këtë çështje penale është gjykuar vetëm personaliteti dhe epitetet e mveshura ndaj të akuzuarit sepse për ndryshe, sikur të ekzistonin provat për ndonjë veprim inkriminues, nuk do të kthehej dy herë në rigjykim”, tha ajo.

Kelmendi shtoi se ka mbetur vetëm të dihet se cili trup gjykues do ta ketë guximin profesional që ndaj Sekiraqës të merr aktgjykim lirues.

“Prandaj e bindur sikurse për tetë vite me radhë se nuk ekziston asnjë provë as direkte e as rrethanore e cila do të vërteton aktakuzën ndaj të akuzuarit do të keni fuqinë ligjore dhe guximin profesional dhe duke marrë parasysh vërejtët dhe sugjerimet e Gjykatës së Apelit, të akuzuarin ta lironi nga aktakuza”, u shpreh avokatja Kelmendi.

Ndërsa, prokurori i Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës, Haki Gecaj, në fjalën e tij hyrëse dhe se ai mbetët pranë aktakuzës dhe fjalës hyrëse të dhënë më 4 shtator 2018, ndërsa këtë e mbështeti edhe i dëmtuari Shefqet Riza.

Riza, që është babai i tani të ndjerit Triumf Riza, tha se ai dhe familja e tij nuk kanë asnjë dyshim se nxitjen e vrasjes së djalit të tij e ka bërë Enver Sekiraqa.

“Dëshmitë që i kemi dhënë ma herët ato vlejnë edhe për mu edhe familjen time absolutisht nuk kemi dyshim se nxitës kryesor është Enver Sekiraqa edhe  pikë”, tha Riza.

Kryetari i trupit gjykues Agim Kuçi, vendosi që seanca e radhës në të cilën do të dëgjohen të dëmtuarit Shefqet dhe Visar Riza, do të mbahet më 4 shkurt 2021, në ora 10:00.

Ndryshe, Gjykata Themelore në Prishtinë, për herë të dytë më 16 shtator 2019, e kishte shpallur fajtor Enver Sekiraqen për vrasjen e ish-policit Triumf Riza dhe i kishte shqiptuar dënim në kohëzgjatje prej 30 vitesh.

Mirëpo, Gjykata e Apelit me 6 mars 2020, kishte vendosur të aprovojë ankesën e Sekiraqes duke e kthyer rastin për të dytën herë në rigjykim, pasi sipas Apelit aktgjykimi i shkallës së parë ishte marrë me shkelje të dispozitave të procedurës penale.

Sipas Apelit, gjykata e shkallës së parë shqyrtimin gjyqësor të shtyrë e kishte mbajtur me trup gjykues të ndryshuar dhe nuk e kishte filluar rishtas. Po ashtu kjo gjykatë ka konstatuar se dispozitivi i aktgjykimit të ankimuar ishte i paqartë, i pakuptueshëm dhe kontradiktor, ndërsa në arsyetim sipas Apelit nuk ishin dhënë arsye të mjaftueshme dhe të qartë lidhur me faktet vendimtare, si dhe ligjshmërinë e provave të siguruara nga PTK-ja.

Prandaj, kjo gjykatë e ka udhëzuar gjykatën e shkallës së parë që të theksojë saktë se cilat ishin veprimet inkriminuese që i akuzuari Sekiraqa i kishte kryer apo jo në këtë çështje penale, si dhe të rivlerësoj ligjshmërinë e kontrollit të lokalit “Bar Sekiraqa”, në përputhje me Kodin e Procedurës Penale në mënyrë që të vlerësoj nëse këto prova të mbledhura gjatë kontrollimit të lokalit ishin të pranueshme.

Po ashtu, kjo gjykatë kishte udhëzuar që në rigjykim të dëgjohen dëshmitarët Abedin Canolli lidhur me rolin e Sekiraqës në grupin e tij, për njerëzit që i bindeshin urdhrave të Sekiraqës dhe se si ai i ngarkonte me detyra dëshmitarët Canolli dhe Xhafer Bislimi.

Sekiraqa për të njëjtin rast ishte dënuar edhe me 17 maj 2016, për dy vepra penale për “nxitje në kryerje të vrasjes së rëndë” dhe për veprën “detyrimi” me dënim unik prej 37 viteve burgim, kurse ishte liruar për veprën penale “dhunimi”.

Mirëpo, Gjykata e Apelit, më 24 tetor 2019, kishte mbajtur një seancë dëgjimore lidhur me caktimin e masës së sigurisë ndaj Enver Sekiraqës, pasi e njëjta gjykatë më 19 tetor, në orët e mbrëmjes, e kishte liruar nga paraburgimi atë dhe ndaj tij kishte shqiptuar masën e arrestit shtëpiak.

Për ndryshimin e masës së sigurisë ndaj tij, kishin votuar tri gjykatëset e Apelit, dy nga radhët e EULEX-it, Elka Ermenkova dhe Anna Adamska-Gallant, si dhe gjykatësja vendore Mejreme Memaj.

Por, kjo gjykatë, pas vetëm dy ditësh, kishte vendosur që sërish ta rikthej në paraburgim, Enver Sekiraqen dhe për këtë, shkak ishte bërë një fotografi e publikuar në rrjetin social, nga miqtë që e kishin vizituar atë pas lirimit nga paraburgimi.

Me këtë, gjykata e shkallës së dytë, kishte vlerësuar se Enver Sekiraqa ka shkelur masën e arrestit shtëpiak, që i ishte caktuar.

Ndryshe, në seancën e Gjykatës së Apelit, e cila ishte mbajtur me 6 shtator të vitit të kaluar, ku ishin shqyrtuar pretendimet ankimore të palëve, Enver Sekiraqa, kishte kërkuar që të lirohet nga paraburgimi dhe të mbrohet në liri.

E si garancion për lirimin e tij, Sekiraqa kishte ofruar pasurinë e tij, përfshirë shtëpinë, lokalin dhe një shumë parash, të cilat kishte thënë se do t’i mblidhte me ndihmën e familjes.

Prokurorja ndërkombëtare e Prokurorisë së Apelit, Anca Stan, në seancën e 6 shtatorit të kolegjit të Apelit, kishte deklaruar se përveç pretendimeve në ankesë nuk kishte çfarë të shtonte tjetër, por e njëjta kishte thënë se kërkesa e palës mbrojtëse që të përjashtohen disa nga provat kruciale janë të gabuara.

Në prill të vitit 2014, Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës kishte ngritur aktakuzë ndaj Enver Sekiraqes për tri vepra penale, për nxitje në vrasjen e Triumf Rizës, “detyrim” dhe “dhunim”, ku për këtë të fundit, gjykata e shkallës së parë e kishte shpallur të pafajshëm.

Prokuroria pretendon se incidenti i ndodhur në “Sëiss Casino” në mes të Sekiraqës dhe Rizës ishte njëri nga motivet që çuan në vrasjen e Triumf Rizës.

Incidenti në “Sëiss Casino”, kishte ndodhur në dhjetorin e vitit 2006, ndërsa në të ishin të përfshirë Enver Sekiraqa dhe disa shoqërues të tij në njërën anë, dhe i ndjeri Triumf Riza e Arben Selmani në anën tjetër. Në këtë incident i plagosur rëndë kishte mbetur Arben Selmani.

Triumf Riza u vra më 30 gusht të vitit 2007, vrasje për të cilën Arben Berisha është dënuar me 35 vjet burg, ndërsa Enver Sekiraqa me 37 vjet. /BetimipërDrejtësi