Aprovohet dëgjimi i paditësit dhe i të paditurit në cilësi të dëshmitarëve po ashtu edhe dëgjimi i dëshmitarit në seancën e radhës

Raporton: Ronesa DRAGUSHA

Prishtinë – Në seancën e së martës gjykata ka aprovuar dëgjimin e paditësit A.M. në cilësi të dëshmitarit si dhe të paditurit të parë R.M, po ashtu edhe dëgjimin e dëshmitarit N.M njëkohësisht familjar i afërt i paditësit në rastin ku paditësi po kërkon anulimin e kontratës mbi shitblerjen e paluajtëshmërisë kontestuese.

Në këtë seancë ishte prezent paditësi A.M dhe përfaqësuesi i tij avokati Selim Nikqi, si dhe i padituri i parë R.M. dhe përfaqësuesja e tij avokatja teuta Zhinopotoku si dhe përfaqësuesi i të paditurit të dytë D.J, avokati Naser Peci, raporton “Betimi për Drejtësi”.

Avokati Nikqi ka deklaruar se pronën kontestuese e ka blerë paraardhësi i paditësit M.M në vitin 1969 dhe të njëjtën e ka shfrytëzuar derisa ishte gjallë dhe pas tij e ka shfrytëzuar paditësi deri në vitin 2012.

I njëjti ka thënë se nuk ka vërejtje në ekspertizën e gjeodezisë .

Në anën tjetër avokatja Zhinipotoku ka thënë se e kundërshton padinë dhe kërkesëpadinë e paditësit si të pabazuar dhe e njejta ka propozuar dëgjimin e paditësit të parë dhe po ashtu edhe dëgjimin e dëshmitarit N.B.

E njëjta ka thënë edhe se ka pyetje për ekspertin e gjeodezisë lidhur me hartimin e ekspertizës andaj ka konsideruar se i njëjti duhet të jetë prezent në seancën e radhës.

Ndërsa avokati Peci ka thënë se nuk e kundërshton dëgjimin e dëshmitarit N.M. e as të paditurit në cilësi të palës, mirëpo ka thënë se dëgjimi i tyre përbën prova rrethanore duke marrë për bazë faktin se marrëveshja për shitblerje është lidhur në vitin 1969 dhe për këtë kohë të njëjtit nuk kanë.

Mirëpo Nikqi e ka kundërshtuar propozimin për dëgjimin e N.M. në cilësi të dëshmitarit.

Gjykatësi Adnan Konushevci i ka aprovuar propozimet e përfaqësuesve të palëve ndërgjyqëse për dëgjimin e paditësit dhe të paditurit të parë në cilësi të palës si dhe dëgjimin e dëshmitarit N.M.

Po ashtu gjykatësi Koshuevci e ka aprovuar edhe propozimin për dëgjimin e ekspertit të gjeodezisë Shaip Mehmeti.

Seanca e sotme ka përfunduar ndërsa e radhës është caktuar më 9 gusht.

Ndryshe, sipas padisë së 26 dhjetor 2012 paditësi A.M., ka paditur A.M. dhe D.J.  i biri i të ndjerit M.J dhe nga të njëjtët po kërkon anulimin e kontratës mbi shitë – blerjen e paluajtëshmërisë dhe përmes kësaj padie ka propozuar edhe caktimin e masës së sigurisë.

Sipas padisë, paditësi M. është pronar faktik i paluajtëshmërisë në sipërfaqe prej 6.30 ari, pasi që në bazë të kontratës gojore e ka blerë paluajtëshmërinë në vitin 1969 me vlerë 1,500.00 dinarë nga pronari M.J  dhe menjëherë pas blerjes së pronës i njëjti e ka marrë në posëdim dhe shfrytëzim për më shumë se 40 vite.

Mirëpo sipas padisë, i padituri i parë A.M. i cili ka deklaruar se ka blerë pjesën tjetër të pronës të paditësit më 14 maj 2007 ka ushtruar padi në Gjykatën Komunale në Prishtinë dhe ka kërkuar rregullimin e kufirit të ngastrës dhe pronës së M.M për të cilat ngastra edhe vetë ai ka dëshmuar se janë pronë e M.M.

Në padi thuhet se paditësi kërkon nga gjykata që ta detyroj paditësin ta identifikoj kontratën eventuale të shitblerjes për pronën që është objekt i kësaj padie dhe nëse ekziston një kontratë e tillë paditësi kërkon që e njëjta të anulohet pasi që prona kontestuese nuk mund të shitet dy herë pasi që ajo veçse është shitur më herët.

Mbi këtë bazë i paditësi po kërkon që të vërtetohet se paluejtëshmëria kontestuese është pronë e A.M e blerë më 1969 nga D.J dhe të anulohet kontrata mbi blerjen e paluajtëshmërisë së lidhur mes  J. dhe A.M. dhe të detyrohen të njëjtët që ta kthejnë në pronësi dhe posedim dhe po ashtu i kanë kërkuar të gjitha shpenzimet procedurale.

Gjithashtu përmes kësaj padie paditësi ka propozuar caktimin e masës së përkohshme të sigurisë ashtu që t’i ndalohet A.M. paluajtëshmërinë kontestuese ta shes, tjetërsoj apo ta shfrytëzoj si tokë bujqësore, apo të filloj ndërtimin e ndonjë objekti tjetër apo degradimi i ngastrës.

Në anën tjetër, me aktvendimin e 17 dhjetorit 2013 Gjykata Themelore në Prishtinë ka aprovuar propozimin për caktimin e masës së përkohshme të sigurisë.

Ndërsa i autorizuari i të paditurit të parë në afat ligjor ka ushtruar ankesë dhe ka kërkuar që lënda të kthehet në rivendosje apo të ndryshohet duke e anuluar si të pabazuar.

Mirëpo, Gjykata e Apelit në Kosovë e ka vlerësuar ankesën e paditësit të parë si të pabazuar. Duke e vlerësuar vendimin e shkallës së parë si të drejtë dhe të bazuar në ligj./BetimipërDrejtësi

 

 

Ky website përdor cookies për të përmirësuar përvojën tuaj. Ne do të supozojmë se jeni mirë me këtë, por ju mund të hiqni dorë nëse dëshironi. Prano Lexo më shumë