1 mijë e 200 euro gjobë pasi pranoi fajin se mori pjesë në Komisionin për ndarjen e bursës për djalin e tij

Raporton: Adelina Ajeti

Gjilan – Berat Zuka, zyrtar kryesor financiar në Komunën e Vitisë, është dënuar me 1 mijë e 200 euro gjobë pasi e ka pranuar fajin se ka marrë pjesë në Komisionin për ndarjen e bursës për djalin e tij.

Aktgjykimi dënues ndaj Zukës është shpallur të premten në Gjykatën Themelore në Gjilan nga gjyqtari Islam Thaçi, raporton “Betimi për Drejtësi”.

Sipas vendimit i pandehuri Berat Zuka është dënuar me 1 mijë 200 euro gjobë për veprën penale “Konflikt i interesit”, vendimi i cili do të ekzekutohet nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi.

I akuzuari Zuka, gjatë shqyrtimit fillestar pas leximit të aktakuzës nga prokurori i shtetit Shaban Spahiu, është deklaruar fajtor për veprën penale për të cilën ngarkohet nga prokuroria.

Prokurori Spahiu si dhe avokati Idriz Syla nuk e kanë kundërshtuar pranimin e fajësisë.

Kryetari i trupit gjykues, gjyqtari Islam Thaçi ka aprovuar pranimin e fajësisë nga ana e të pandehurit Berat Zuka, duke arsyetuar se pranimi i fajit nga ana e të pandehurit është bërë pas këshillimeve të mjaftueshme nga ana e mbrojtësit të tij, si dhe pranimi i fajit është bërë sipas aktit akuzues.

Tutje, seanca gjyqësore ka vazhduar me fjalën përfundimtare të prokurorit Spahiu, i cili ka thënë që në rastin konkret prokuroria nuk ka gjetur ndonjë rrethanë rënduese, ndërsa si rrethana lehtësuese të merret pranimi i fajësisë, pendimin për kryerjen e veprës penale dhe premtimin se në të ardhmen të mos kryej vepra të ngjashme.

Avokati  Syla  ka deklaruar që meqë i mbrojturi im në tërësi e ka pranuar veprën penale propozoj që me rastin e caktimit të llojit dhe lartësisë së dënimit të i ketë parasysh të gjitha rrethanat lehtësuese.

I pandehuri Berat Zuka e ka mbështetur në tërësi deklaratën e mbrojtësit të tij.

Sipas aktakuzës, si zyrtar kryesor financiar në Komunën e Vitisë i pandehuri Berat Zuka, më datë 09.10.2020, duke qenë kryetar i Komisionit për ndarjen e bursave në Komunën e Vitisë, ka marrë pjesë në Komisionin prej pesë anëtarëve edhe personalisht në ndarjen e bursës edhe për djalin e tij S.Z., sipas konkursit të publikuar me datë 14.11.2019.

Me çka ka kryer veprën penale “Konflikt i interesit” nga neni 417 par. 1 lidhur me par. 3, 4 e 6 të KPRK-së, e dënueshme me gjobë dhe me burgim deri në tre (3) vjet. /BetimipërDrejtësi 

Shënim: Personat e përmendur në këtë artikull konsiderohen të pafajshëm, përveç nëse nga gjykata vërtetohet se janë fajtorë me vendim të formës së prerë.

Ky website përdor cookies për të përmirësuar përvojën tuaj. Ne do të supozojmë se jeni mirë me këtë, por ju mund të hiqni dorë nëse dëshironi. Prano Lexo më shumë