Mungon avokati, shtyhet seanca në çështjen kontestimore për pengim posedimi

Gjykata Themelore Peje
Author

Raporton: Drita SHALA

Qershor 16, 2017

Pejë – Mungesa e përfaqësuesit të autorizuar të palës së paditur, avokatit Muharrem Shala, që u tha të jetë për shkaqe shëndetësore, u bë shkak i shtyerjes së seancës në çeshtjen kontestimore me bazë juridike “pengim posedimi”.

I padituri Rexhep Mulaj, deklaroi se përfaqësuesi i tij nuk mund të jetë prezent në shqyrtimin e së premtes, për arsye shëndetësore dhe nuk dëshiron ta vazhdoi seancën pa prezencën e tij.

Për këtë arsye gjykatësja Merita Baloku, caktoi seancën e radhës për 8 tetor 2017, në ora 09:00.

Sipas padisë, i padituri Mulaj dhe paditësi Bekë Dreshaj kanë hyerjen e shtëpisë së përbashkët dhe garazha e paditësit i është e bashkëngjitur shtëpisë së të paditurit dhe për të pasur qasje deri në garazhë, paditësi duhet të kaloi nëpër një pjesë të ngastrës së të paditurit, e cila është e destinuar si rrugë e përbashkët nga ana e ndërgjyqësve. Sipas padisë, që nga qeshori  i këtij viti, i padituri është duke e shqetësuar dhe penguar paditësin që të kete qasje të lirë në përdorimin e garazhës. Dhe, si pasoj e këtyre konflikreve ka arrdhur deri te kontesti gjyqësor.